ວິທີການແກ້ໄຂຄວາມຊັກຊ້າໃນ Free Fire

0
104

Free Fire How to Fix Lag

ການຫຼີ້ນເກມ, ເຊັ່ນ Free Fire, ເປັນໜຶ່ງໃນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີທີ່ສຸດຫຼັງຈາກເຮັດວຽກມາໝົດມື້ ຫຼື ແມ່ນແຕ່ຊ່ວງພັກ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການປະສົບກັບບັນຫາເກມ ຫຼ້າຊ້າ ຈົນກາຍເປັນຝັນຮ້າຍຂອງຜູ້ຫຼີ້ນ. ລອງຄິດເບິ່ງວ່າທ່ານກຳລັງຢູ່ໃນເກມທີ່ຮ້ອນ, ເຊິ່ງກຳລັງຈະຊະນະໂດຍເຫຼືອຄູ່ແຂ່ງຢູ່ໜຶ່ງຄັນ, ແລ້ວຕໍ່ມາເກມຂອງທ່ານກໍ່ຊັກຊ້າ. ທີ່ນີ້ຄືວິທີແກ້ໄຂມັນ.

ຄຳແນະນຳທີ່ກ່ຽວກັບວິທີການປ່ຽນການຕັ້ງຄ່າ 

ການກຳນົດຄ່າເກມ Free Fire ຂອງທ່ານເປັນການຕັ້ງຄ່າທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ເໝາະກັບທ່ານ ແລະ ອຸປະກອນຂອງທ່ານທີ່ສຸດ ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ທ່ານມີອາການກະຕຸກຂອງເກມ. ຖ້າທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນສະເປັກຕ່ຳ ທ່ານຕ້ອງປັບການຕັ້ງຄ່າ ກຣາຟຟິກ fps. ນີ້ຄືວິທີການ.

  • ເປີດເກມ ແລະ ໄປທີ່ການຕັ້ງຄ່າທີ່ມຸມຂວາດ້ານເທິງຂອງໜ້າຈໍ.
  • ໄປທີ່ການສະແດງຜົນ,’ ແລະ ທ່ານຈະເຫັນການປັບຄ່າຕ່າງໆທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້
  • ຖ້າທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນລະດັບກາງຫາສູງ,ໃຫ້ປັບປະສົບການຫຼີ້ນເກມຂອງທ່ານໃຫ້ເໝາະສົມໂດຍຕ້ັງຄ່າກຣາຟຟິກເປັນ ‘Ultra’ ແລະ FPS ເປັນ ‘High.’ 
  • ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນລະດັບຕ່ຳ, ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດຄືການຕັ້ງຄ່າກຣາຟຟິກຂອງທ່ານເປັນ ‘Smooth’ ຫຼື ‘Standard’; ແລະ FPS ຂອງທ່ານເປັນ ‘Normal.’

ສິ່ງອື່ນໆທີ່ຕ້ອງປັບ

ທ່ານອາດສົງໃສວ່າເປັນຫຍັງທັງທີ່ທ່ານຕັ້ງຄ່າໃຫ້ເໝາະສົມ, ເກມຂອງທ່ານຍັງຊັກຊ້າ. ອາດເກີດຂື້ນຈາກປັດໄຈອື່ນເຊັ່ນວ່າ ກຣາຟຟິກພື້ນຫຼັງ ແລະ ອື່ນໆ. ຕໍ່ໄປນີ້ຄືສິ່ງອື່ນໆທີ່ຄວນພິຈາລະນາເພື່ອແກ້ໄຂເກມຊັກຊ້າ. 

  • ປິດແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານທີ່ເຮັດວຽກໃນການຣີເຟຣດພື້ນຫຼັງ, ໂດຍສະເພາະຫາກມີຫຼາຍແອັບພລິເຄຊັນ. 
  • ລ້າງ cache ຂອງທ່ານ, ຫຼື ໃຊ້ແອັບພລິເຄຊັນເລັ່ງຄວາມໄວເພື່ອຊ່ວຍທ່ານລ້າງ cache ຂອງທ່ານ. ສິ່ງນີ້ໃຊ້ກັບຜູ້ຫຼີ້ນ Android ເປັນຫຼັກ
  • ຖອດການຕິດຕັ້ງແອັບພລິເຄຊັນທີ່ບໍ່ຈຳເປັນເຊິ່ງໃຊ້ພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ ແລະ RAM ໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານ. ວິທີນີ້, ທ່ານຊ່ວຍໃຫ້  Free Fire ມີພື້ນທີ່ວ່າງຕາມທີ່ຕ້ອງການ, ເຮັດໃຫ້ທ່ານຫຼີ້ນໄດ້ສະບາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.

ບັນຫາການ Ping 

Free Fire ເປັນເກມອອນລາຍແບບຜູ້ຫຼີ້ນຫຼາຍຄົນທີ່ຕ້ອງການອິນເຕີເນັດທີ່ສະຖຽນ. ນອກເໜືອຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ ແລະ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການຕັ້ງຄ່າແລ້ວ ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອກວດສອບເມື່ອເວົ້າເຖິງການຫຼີ້ນເກມທີ່ສະດວກຂຶ້ນກໍ່ຄືເກມ ping ຂອງທ່ານ. Free Fire ຈະຊັກຊ້າເມື່ອຂາດການເຊື່ອມຕໍ່ ເຮັດໃຫ້ທ່ານອອກຈາກເກມບໍ່ໄດ້. ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ping ຂອງທ່ານລະຫວ່າງເກມຢູ່ທີ່ປະມານ 1-150; ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ອາດຈະຈາງຫາຍໄປ.

ການເສື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດ

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້, ໃນການກວດສອບ ping ຂອງທ່ານການເສື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະຫຼີ້ນ Free Fire. ທ່ານອາດໃຊ້ອຸປະກອນລະດັບກາງເຖິງສູງ, ແຕ່ຖ້າອິນເຕີເນັດຂອງທ່ານບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື, ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຊັກຊ້າຂອງທ່ານໄດ້. Free Fire ຂຶ້ນຢູ່ກັບການເສື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດຂອງທ່ານເປັນຢ່າງສຸງ. ດັງນັ້ນ ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າ ອິນເຕີເນັດຂອງທ່ານຈະຜັນຜວນໃນລະຫວ່າງເກມ ຫຼື ບໍ່, ໃຫ້ເກັບຂໍ້ມູນມືຖືຂອງທ່ານໄວ້ເປັນຂໍ້ມູນສຳຮອງ. 

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here