ວິທີລົງທະບຽນໃນ Advance Server ຂອງ Free Fire

0
318

Free Fire Advance Server

ທ່ານເປັນແຟນເກມ battle royale ຫຼືບໍ່? ຖ້າແມ່ນ, ທ່ານຈະຕ້ອງລອງ Advance Server ຂອງ Free Fire! Garena ສ້າງ Advance Server ເພື່ອເປັນພື້ນທີ່ທົດສອບສະເພາະສຳລັບ patches ແລະ ການອັບເດດທີ່ກຳລັງຈະມີຂຶ້ນ. ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະອຸປະກອນລະບົບ Android ແລະ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການດາວໂຫຼດຟາຍ APK. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ Advance Server ຈະເປີດຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດອາທິດກ່ອນທີ່ການອັບເດດຫຼັກຈະເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປັນທາງການ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼີ້ນສາມາດທົດສອບຄຸນສົມບັດໃໝ່ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະຕາມເວລາຈິງແກ່ນັກພັດທະນາໄດ້. 

ການລົງທະບຽນ Advance Server ຂອງ Free Fire 

ຖ້າທ່ານສົນໃຈທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ Advance Server ຂອງ Free Fire, ທ່ານຈະຕ້ອງດຳເນີນການລົງທະບຽນໃຫ້ສຳເລັດ ແລະ ໂຊກດີທີ່ໄດ້ຮັບລະຫັດເປີດໃຊ້ງານຢ່າງປອດໄພ. ອາດເປັນເລື່ອງທີ່ທ້າທາຍ, ເນື່ອງຈາກມີລະຫັດທີ່ຈຳກັດເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ລາງວັນສຳລັບການເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນຄຸ້ມຄ່າຜູ້ຫຼີ້ນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ Advance Server ມີສິດໄດ້ຮັບເພັດ ແລະ ຊຸດລວມຟຣີ ເປັນການຂອບໃຈສຳລັບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການທົດສອບຄຸນສຳບັດໃໝ່. ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂອກາດພິເສດນີ້ ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການພັດທະນາສຳລັບ Free Fire!

ຄຳຕິຊົມ ແລະ ກົດ ການລ່າ bug

ກຽມພ້ອມທີ່ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການພັດທະນາສຳລັບ Free Fire ກັບ Advance Server ແລ້ວບໍ! ພື້ນທີ່ທົດສອບທີ່ບໍ່ຄືໃຜ, ນີ້ມີໃຜ້ສະເພາະສຳລັບອຸປະກອນລະບົບ Android, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຫຼີ້ນໄດ້ລອງໃຊ້ແຜນທີ່, ຕົວລະຄອນ, ໂໝດ, ແລະ ໄອເທັມໃນເກມກ່ອນທີ່ຈະຖືກເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປັນທາງການ. ແຕ່ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນການຈອບເບິ່ງເນື້ອຫາໃໝ່ເທົ່ານັ້ນ – Garena ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຫຼີ້ນຊ່ວຍບອກ ແລະ ລາຍງານຈຸດບົກຜ່ອງ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຄຸນສົມບັດໃໝ່. ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມ Advance Server, ທ່ານຈະສາມາດກຳນົດອະນາຄົດຂອງເກມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ທ່ານຈະເປັນຄົນກຸ່ມທຳອິດທີ່ໄດ້ລອງເນື້ອໃນໃໝ່ ແລະ ປະສົບການຂອງທ່ານກັບຊຸມຊົນ. ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂອກາດນີ້ເພື່ອສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ມ່ວນຊື່ນກັບມັນ!

ວິທີດາວໂຫຼດ advance server ຂອງ Free Fire 

Free Fire Advance Server Page

ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ Advance Server ໃນ Free Fire ແລະ ເປັນຄົນກຸ່ມທຳອິດທີ່ທົດສອບຄຸນສົມບັດໃໝ່! ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້:

  1. ຄອຍເຝົ້າເບິ່ງ official website ເມື່ອເປີດໃຫ້ລົງທະບຽນ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງໂດຍຜ່ານ web browser ຕ່າງໆ, ແຕ່ການລົງທະບຽນໃນປັດຈຸບັດແມ່ນໄດ້ປິດຢູ່ ຖ້າວ່າ link ບໍ່ພ້ອມເຮັດວຽກ.
  2. ເມື່ອເປີດການລົງທະບຽນ, ທ່ານສາມາດເຂົ້າສຸ່ລະບົບດ້ວຍການໃຊ້ບັນຊີ Facebook ຫຼື Google ຂອງທ່ານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນຊີ Free Fire ຂອງທ່ານ.
  3. ປ້ອນ email ທີ່ຢູ່ທີ່ໃຊ້ງານ ແລະ ຢືນຢັນການລົງທະບຽນຂອງທ່ານ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນຈະສຳເລັດສົມບູນບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງ Advance Server ຂອງ Free Fire, ແຕ່ກໍ່ຍັງຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະລອງເພື່ອລຸ້ນເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ໂໍຊກດີບໍ່ພໍເທົ່າໃດລາຍທີ່ໄດ້ຮັບລະຫັດເປີດໃຊ້ງານ. ລະຫັດເຫຼົ່ານີ້ມີຈຳນວນຈຳກັດ, ດັ່ງນັ້ນ ຄວນຮີບດຳເນີນການເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານໂຊກດີພໍທີ່ຈະໄດ້ຮັບລະຫັດ, ໃຫ້ໃຊ້ລະຫັດນັ້ນເພື່ອດາວໂຫຼດ APK ຈາກ official website ແລະ ຮັບການເຂົ້າເຖິງ Advance Server ໄດ້ຟຣີ. ໃນຖານະໂບນັສ, ທ່ານຈະຍັງມີໂອກາດໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ! 

ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂອກາດທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການພັດທະນາສຳລັບ Free Fire ແລະ ທົດສອບຄຸນສົມບັດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດເທິງ Advance Server!

ຢ່າລືມ ຕື່ມເງິນ Free Fire ໄດ້ພຽງທີ່ Codashop. ມັນປອດໄພກວ່າ, ໄວກວ່າ ແລະ ສະດວກກວ່າ, ພ້ອມຕົວເລືອກການຊຳລະເງິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. 

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here