ການໃຊ້ມຸມກ້ອງ ແລະ ການສູ້ເປັນທິມ

0
144

Mobile Legends Featured

ການໃຊ້ມຸມກ້ອງຂອງເກມ

ມຸມກ້ອງແມ່ນ ໜື່ງໃນໜ້າທີ່ສຳຄັນຫຼາຍສຸດໃນເກມ Mobile Legends. ການໃຊ້ກ້ອງເລື່ອນເບິ່ງທິດທາງໃນເກມ, ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂື້ນອ້ອມຕົວ hero ຂອງທ່ານ. ການຮຽນຮູ້ການໃຊ້ກ້ອງຢ່າງຖືກຕ້ອງຊ່ວຍຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ໃນຂະນະທີ່ກຽມຕົວເຂົ້າສູ່ການສູ້ຮົບ.
ການເລື່ອນປ່ຽນກ້ອງມຸມໃຫ້ປະໂຫຍດຈາກການຮູ້ວ່າຝ່າຍກົ່ງກັນຂ້າມຢູ່ໃສ ແລະ ການຕໍ່ສູ້ຂອງທີມແມ່ນແນວໃດ. ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ການຕັດສິນໃຈໃນການຫຼີ້ນເກມແມ່ນງ່າຍກວ່າທີ່ຈະຕັດສິນໃຈໂດຍບໍ່ຕ້ອງສ່ຽງໂດຍການເຄື່ອນທີ່ເຂົ້າໄປໃນເຂດທີ່ອັນຕະລາຍ. ໂດຍໃນຕອນຕົ້ນ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ Mobile Legends ຈະລັອກໃສ່ hero ເມື່ອພວກເຂົາເຄື່ອນຍ້າຍ. ການແຕະ ແລະ ເລື່ອນ ໜ້າ ຈໍຍ້າຍກ້ອງເຄື່ອນທີ່ຮອບໆໄປເບິ່ງພື້ນທີ່ຫ່າງຈາກໂຕລະຄອນເຮົາ.

ການຕໍ່ສູ້ເປັນທີມ (Team Fights)

ໄຊຊະນະໃນ Mobile Legends ແມ່ນມາຈາກການຕໍ່ສູ້ຂອງທີມ. ທຸກໆການຕໍ່ສູ້ຂອງທີມທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດແມ່ນບາດກ້າວທີ່ຈະຊະນະເກມ. ເພື່ອປັບປຸງການຕໍ່ສູ້ຂອງທີມຂອງທ່ານ, ທ່ານຕ້ອງປັບປຸງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານກ່ອນ.

ການຈັດຕໍາແໜ່ງ / Positioning

ການຈັດຕໍາແຫນ່ງແມ່ນການຈັດການໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງ hero ຂອງທ່ານ ແລະ hero ອື່ນໆໃນການຕໍ່ສູ້. ການຢູ່ຕຳແໜ່ງທີ່ບໍ່ຖືກບ່ອນອາດເຮັດໃຫ້ສັດຕູເຂົ້າເຖິງໂຕທ່ານໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍປຽບ. ຈາກຜົນທີ່ເຮົາເສຍປຽບຕົວເລກຄະແນນຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານເສຍໄປ, ທີມສັດຕູມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຊະນະການຕໍ່ສູ້ຂອງທີມຫຼາຍກວ່າ. ການຍ້າຍປ່ຽນຕຳແໜ່ງແມ່ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າບໍ່ສາມາດຊ່ວຍທີມຂອງທ່ານໄດ້.

ຕົວຢ່າງ: ຄົນທີ່ຫຼິ້ນ Tank ແມ່ນຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການໂຈມຕີ ແລະ ຈະຢູ່ແນວໜ້າ, ເຖິງວ່າ Tank ຈະບຸກໄປໄກເກີນໄປບາງທີ່ທີມເຮົາອາດຈະໄດ້ຮັບການໂຈມຕີທີ່ບໍ່ປະສົງກໍເປັນໄດ້.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງ Hero ສາມາດຊ່ວຍກຳນົດຕຳແໜ່ງຂອງພວກເຂົາໃນການຕໍ່ສູ້ກັບທີມ. ໂດຍປົກກະຕິ, Tank ແມ່ນຢູ່ແນວຫນ້າ. ໂດຍການບຸກຕາມ Fighters, mages, marksmen ແລະ Supports. ເປົ້າໝາຍຫຼັກ ຂອງAssassins ແມ່ນຕ້ອງຫາວິທີ ແລະ ຫາໂອກາດທີ່ຈະເຂົ້າໄປຈັດການສັດຕູທີ່ມີພະລັງຊີວິດໜ້ອຍຕາມຕຳແໜ່ງຂອງອີກຝ່າຍ.

Top Up On Mobile Legends

 

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here