ອັບເດດ Mobile Legends: patch ໃໝ່, ປັບປຸງຮີໂຣ່, ພາກ 26 ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ອື່ນໆ

0
30

Mobile Legends Patch Notes

Mobile Legends Patch Notes 1.7.20 ໃນທີ່ສຸດກໍ່ມາເຖິງ server ຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ມີການອັບເກຣດ ແລະ ການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງສຳລັບຜູ້ຫຼີ້ນ. ຫົວຂໍ້ໃນບັນຊີນີ້ ແມ່ນການປັບຄູ່ຂອງປຸງຮີໂຣ່ ແລະ ການປ່ຽນແປງກົນຈັກເກມເອີ້ນວ່າ Magic Sentry. ຮີໂຣ່ຫຼາຍຕົວໄດ້ຮັບການໂຈມຕີດ້ວຍປືນ nerf ເພື່ອສ້າງຄວາມສົມດຸນໃນການຫຼີ້ນເກມ ໃນຂະນະທີ່ຕົວອື່ນໆໄດ້ຮັບການບັຟເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຕໍ່ສູ້ໄດ້ດີຂຶ້ນໃນການຕໍ່ສູ້ໂດຍປັບທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໃຫ້ເໝາະສົມ. ກວດສອບໂພສນີ້ເພື່ອຮຽນຮູ້ລາຍລະອຽດທັງໝົດ.

ຮີໂຣ່ທີ່ປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ການປັບຮີໂຣ່

Lesley

ທັກສະ passive ຂອງ Lesley ໄດ້ຮັບການປັບໃຫ້ແຂງແກ່ນຍິ່ງຂຶ້ນພ້ອມກັບທັກສະອື່ນໆ ຂອງລາວທີ່ປັບສົມດຸນທັກສະຂອງລາວຕະຫຼອດເກມ.

ຄຸນສົມບັດ (↓)

ການໂຈມຕີພື້ນຖານ: 131 >> 140

ການເພີ່ມການໂຈມຕີ: 9 >> 7 

ຄວາມໄວການໂຈມຕີ: 100% >> 80% 

Passive – Lethal Shot

ທັກສະ Lethal Shot ຂອງ Lesley ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ເວລານີ້ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຈິງໄດ້; ແນວໃດກໍ່ຕາມ,  ຄວາມເສຍຫາຍ Crit ຂອງລາວລົດລົງ. ແຕ່ລະຈຸດຂອງການເຈາະທາງກາຍະພາບ 0.5% ຄົງທີ່ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນທີ່ຕັ້ງໄວ້ຖືກແປງເປັນ 0.5% ຄວາມເສຍຫາຍ Crit. 

ທັກສະ 1 – Master of Camouflage

Camouflage ໄດ້ຮັບການປັບໃຫ້ມີພື້ນຜິວໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ເອັຟເຟັກພໍດີຍິ່ງຂຶ້ນ, ໂດຍມາພ້ອມກັບການໂຈມຕີທາງຟີຊິກເພີ່ມເຕີມ 75-200 >> 85-110 ສຳລັບຄອມໂບທີ່ງ່າຍຍິ່ງຂຶ້ນໂດຍການໂຈມຕີພື້ນຖານຂອງ Lesley.

ທັກສະ 2 – Tactical Grenade

ປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄອມໂບທີ່ດີຂຶ້ນກັບການໂຈມຕີພື້ນຖານ ແລະ ທັກສະ 1 ເຊິ່ງຊ່ວງການລ່າຍທັກສະເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍມາພ້ອມກັບອານິເມຊັນ ແລະ ເອັບເຟັກພາບທີ່ອອກແບບໃໝ່. 

ທັກສະສຸດທ້າຍ – Ultimate Snipe

ພ້ອມກັບຕົວບົ່ງຊີ້ ແລະ ເອັຟເຟັກພາບໃໝ່ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍພື້ນຖານຂອງ Fatal Bullet ທີ່ເພີ່ມຂື້ນ 200-300 >> 250-350. ເອັຟເຟັກແບບ passive ແບບໃໝ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ Lesley ໄດ້ຮັບໂອກາດຫາ Critical 5%-15% ຕາມລະດັບທັກສະຂອງລາວ.

Gusion

ທັກສະຂອງ ແລະ ອານິເມຊັນການເອີ້ນຄືນຂອງ Gusion ໄດ້ຮັບການອອກແບບໃໝ່, ໂດຍເພີ່ມອານິເມຊັນຄອມໂບພິເສດໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາສາມາດທ່ອງໄປໃນສະໜາມຮົບທີ່ໜ້າອັດສະຈັນ. 

Passive – Dagger Specialist


ທັກສະ Passive ຂອງ Gusion ແມ່ນຖືກປັບປຸງ, ເຮັດໃຫ້ສະແດງຜົນທີ່ໄດ້ທຸກລ່າຍທັກສະ. ສາມາດ stack ໄດ້ 4 ຄັ້ງ; ຄວາມເສຍຫາຍ, ຕໍ່ Stack: 4% ຂອງ HP ທີ່ຫາຍໄປຂອງເປົ້າໝາຍ; ການໂຈມຕີພື້ນຖານຈະແຂງແກ່ງຂຶ້ນແມ່ນຍ້ອນແຕ່ລະ stack ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ສະກິນ ແລະ ໄອເທັມໃໝ່

ສະກິນ Starlight Cosmic Voyage 

 “Cosmic Voyage” ຂອງສະກິນ Starlight Eudora ເດືອນຕຸລາ ຈະຖືກວາງຂາຍໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ 2022.

Eudora Cosmic Voyage Starlight Skin

Starlight Trouble Makers

“Trouble Makers” ຂອງ ສະກິນ Starlight  Popol ແລະ Kupa ຈະຖືກວາງຂາຍໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ, 2022.

ພວກໝໍຜີ

ກິດຈະກຳ ພວກໝໍຜີ, ສະກິນ “Exorcist” ຂອງ Kagura  ແລະ ສະກິນ “Exorcist Yu Zhong” ຂອງ Yu Zhong, ຈະວາງຈຳໜ່າຍໃນເວລາທີ່ຈຳກັດລະຫວ່າງ ວັນທີ 3 ຕຸລາ ຫາ ວັນທີ 16 ພະຈິກ, 2022. 

MLBB The Exorcists

MLBB x Saint Seiya

ສະກິນ “Pegasus Seiya”  ແລະ “Sagittarius Seiya” ຂອງ Badang, ສະກິນ “Leo Ikki,”  ຂອງ Valir ແລະ ສະກິນ  “Libra Shiryu” ຂອງ Chou ຂອງກິດຈະກຳ MLBB x Saint Seiya ຈະມີໃນວັນທີ 24 ຕຸລາ, 2022. ສະກິນ “Dragon Shiryu” ຂອງ Chou ຈະມີໃນເວລາຈຳກັດໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ ສຳລັບ 1288 ເພັດ ກັບສ່ວນຫຼຸດ 30% ເປັນເວລາໜຶ່ງອາທິດ. ສະກີນ “Phoenix Ikki” ຂອງ Valir ຈະມີໃນເວລາຈຳກັດໃນວັນທີ 3 ພະຈິກ ສຳລັບ 1288 ເພັດກັບສ່ວນຫຼຸດ 30% ເປັນເວລາ ໜຶ່ງອາທິດ.

ສະກິນຄໍແລັກຊັນ Cecilion Grand 

ສະກິນ Grand ຄໍແລັກຊັນໃໝ່ຂອງ Cecilion ຈະວາງຂາຍໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ, 2022.

Buffs & nerfs

Beatrix (↓)

Beatrix ເປັນໜຶ່ງໃນຮີໂຣ່ MLBB ທີ່ເກັ່ງກາດ ແລະ ປັບຕົວໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ແລະ ມັນຂ້ອນຂ້າງຍາກທີ່ຈະຈັດການກັບລາວ ໃນຂະນະທີ່ລາວສາມາດຄອງເກມໄດ້. ອັດເດດໃໝ່ນີ້ປັບລາວລົງດ້ວຍການຈຳກັດຄວາມສາມາດບາງຢ່າງຂອງລາວ ແລະ ປັບປ່ຽນຮູບແບບການຣີໂຫຼດຂອງລາວການປັບຄ່າລາວລົງມີເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍສູງສຸດຂອງລາວ; ບໍ່ພຽງແຕ່ວ່າລາວຖືກປັບເພື່ອໃຫ້ຈັດການໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງເກມ, ແຕ່ຍັງເພີ່ມພື້ນທີ່ໃຫ້ກັບອາວຸດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເປັນຄວາມນິຍົມຂອງລາວອີກດ້ວຍ. 

ການໂຈມຕີພື້ນຖານ (~) 

ເວລາຣີໂຫຼດເພີ່ມຂຶ້ນ; ແນວໃດກໍ່ຕາມມັນຈະຫຼຸດລົງຫຼາຍໃນການໂຈມຕີເພີ່ມຂຶ້ນ

[Renner (Sniper Rifle)](↓)

ຄວາມເສຍຫາຍ: 350-525% ການໂຈມຕີທາງຟີຊິກ>> 365-400% ການໂຈມຕີທາງຟີຊິກ

Hitbox ເພີ່ມຂຶ້ນ 1.5

[Weskerr (Shotgun)] (↓)

ຄວາມເສຍຫາຍ: 125-195% ການໂຈມຕີທາງຟີຊິກ >> 150-220% ການໂຈມຕີທາງຟີຊິກ

Hitbox ກັບການຖືກຫຼຸດຜ່ອນ 75%

ແຕ່ລະຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກການປະທະຕໍ່ເນື່ອງຈະລົດລົງເປັນ 70% ຈົນຮອດຄວາມເສຍຫາຍເຖິງ 40% 

ຄວາມເສຍຫາຍ >> ແຕ່ລະ 25% ຄວາມເສຍຫາຍເບື້ອງຕົ້ນ.

[Bennett (Grenade Gun)](↓)

ຄວາມເສຍຫາຍ: 180-320% ການໂຈມຕີທາງຟີຊິກ >> 230-300% ການໂຈມຕີທາງຟີຊິກ 

ເອັຟເຟັກຊ້າ: 30% >> 40%

Nibiru (Submachine Gun) ()

ຄວາມເສຍຫາຍ: 50-67.5% ການໂຈມຕີທາງຟີຊິກ >> 52.5-50% ການໂຈມຕີທາງຟີຊິກ

Ultimate (↓)

[Renner (Sniper Rifle)](↓)

ເປົ້າໝາຍໃຊ້ເວລາ: 20s >> 8s

ຊີວິດ: 50% >> 25%

ການຍົກເລີກພຽງແຕ່ສູນເສຍ 50% Cooldown.

[Weskerr (Shotgun)] (↓)

ຄວາມເສຍຫາຍ: 295-445 + 110% ການໂຈມຕີທາງຟີຊິກ 250-550 + 130% ການໂຈມຕີທາງຟີຊິກ

Hitbox Width: ຫຼຸດລົງເປັນ 75% ຂອງ hitbox width ເບື້ອງຕົ້ນ

ແຕ່ລະຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກການປະທະຕໍ່ເນື່ອງຈະລົດລົງເປັນ 75%, 50% ແລະ 25% ຄວາມເສຍຫາຍເບື້ອງຕົ້ນ >> ຈົນຮອດ 25% ຄວາມເສຍຫາຍເບື້ອງຕົ້ນ

[Bennett (Grenade Gun)]()

ເອັຟເຟັກຊ້າ: 30% >> 40%

Nibiru (Submachine Gun) (↓)

ຄວາມເສຍຫາຍ: 6 times >> 10 times

ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການຕີ: 200-320 + 60% ການໂຈມຕີທາງຟີຊິກ >> 130-210 + 40% ການໂຈມຕີທາງຟີຊິກ

ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການຕີທີ່ຫຼຸດລົງເປັນ 35%: ຄວາມເສຍຫາຍລວມເພີ່ມຂຶ້ນເປັນປະມານ 10%

Wanwan (↓)

Wanwan ຄອງເກມໄດ້ເໜືອກວ່າເມື່ອລາວ stack ທັກສະ Passive ຂອງລາວເປັນ 4. ແຕ່ຕອນນີ້, ທັກສະ passive ຂອງລາວຫຼຸດລົງເຫຼືອ 3 ເພື່ອໃຫ້ມີທີ່ຫວ່າງໃນການປັບແຕ່ງ Ultimate ຂອງລາວ ແລະ ໃຫ້ໂອກາດສັດຕູຂອງລາວທີ່ຈະຕອບໂຕ້. 

Ultimate (↓)

Cooldown: 40-34s >> 50-42s

Wanwan ສາມາດພຽງໃຊ້ Ultimate ຂອງລາວກັບສັດຕູຜູ້ທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອທີ່ຈະເປັນເປົ້າໝາຍຂອງລາວ. 

Natalia (↓)

Natalia ຖືກຮູ້ຈັກໃນຖານະເປັນໜຶ່ງໃນຮີໂຣ່ທີ່ມີອຳນາດເໜືອກວ່າໃນ MLBB, ດັ່ງນັ້ນເພື່ອໃຫ້ຮີໂຣ່ອື່ນໆມີໂອກາດເອົາຊະນະລາວ, ລາວຖືກປັບຄ່າລົງໃນການອັບເດດ Mobile Legends ຫຼ້າສຸດ. 

Passive (~)

With the new MLBB update, Natalia’s slow effect was removed.

Silence Effect: Once the target has been marked by Natalia twice, they’re silenced for 1s >> 0.25s every time it is marked. 

She conceals her to the enemy after being removed into range for 2s >> exposing her to the enemy after being removed into range for 0.6s

ດ້ວຍການອັບເດດ MLBB ໃໝ່ນີ້, ເອັຟເຟັກທີ່ຊ້າຂອງ Natalia ໄດ້ຖືກລຶບອອກ.

ເອັຟເຟັກງຽບ: ເມື່ອເປົ້າໝາຍໄດ້ຖືກເຮັດເຄື່ອງໝາຍໄວ້ໂດຍ Natalia ສອງຄັ້ງ, ພວກມັນຈະຖືກມິດງຽບເປັນເວລາ 1s >> 0.25s ທຸກໆຄັ້ງທີ່ຖືກໝາຍໄວ້

ນາງຈະເຊື່ອງຕົນເອງໄວ້ກັບສັດຕູ ຫຼັງຈາກຖືກນຳອອກໄປໃນໄລຍະ 2s >> ຈະເປີດເຜີຍຕົນຕໍ່ສັດຕູຫຼັງຈາກຖືກນຳອອກໄປໃນໄລຍະ 0.6s

Ultimate (↓).

cooldown ຖືກປັບໃນຂະນະທີ່ຍັງແຕກຕ່າງກັນອີງຕາມການຫຼຸດ CD >> 3s (fixed)

Valentina (↓)

Ultimate ແລະ ທັກສະທີ ຂອງ Valentina ຖືກປັບກັບໄລຍະເວລາການຄວບຄຸມທີ່ຕ່ຳກວ່າ 

ທັກສະ 1 (↓)

ໄລຍະເວລາ terror: 0.7s >> 0.6s

Ultimate (↓)

Cooldown: 42s >> 55s

Yin (↓)

ເພີ່ມການຖ່ວງເວລາສຳລັບຄວາມສາມາດຂອງ Yin ໃນການດຶງສັດຕູເຂົ້າມາໃນພື້ນທີ່ຂອງລາວ, ເພື່ອຈັດການກັບເວດລາສຳລັບສັດຕູທີ່ຈະດຶງຕົວເອງອອກຈາກ Yin. 

ທັກສະ 1 (↓)

Cooldown: 11-8s >> 10-7s

ທັກສະ 2 (↓)

ການຫຼຸດຄວາມເສຍຫາຍ: 25% >> 30% 

Ultimate (↓)

ເພີ່ມການຖ່ວງເວລາກ່ອນ Yin ດຶງເອົາເປົ້າໝາຍຂອງລາວ

Faramis (↓)

ນຳມາດ້ວຍປະສິດທິພາບອັນຊົງພະລັງຂອງລາວນັ້ນໃນທັງສອງຢ່າງຄື Ranked ແລະ pro matches, Faramis ໄດ້ກັບມາກັບການອັບເດດນີ້.

 ທັກສະ 1 (↓)

Cooldown: 15s >> 18s

ທັກສະ 2 (↓)

ຄວາມເສຍຫາຍເບື້ອງຕົ້ນ: 330-480 + 144% ພະລັງເວດ >> 300-450 + 108%  ພະລັງເວດ

Ultimate (↓)

HP ພື້ນຖານພິເສດ: 700-900 + 15% HP >> 600-800 + 10% HP 

Johnson (↓)

Johnson ຕ້ອງໃຊ້ເວລາລວມມິງຮອບສະໜາມຮົບເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ double-combo Ultimate ຂອງລາວ, ເຊິ່ງເວລານີ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ນອກຈາກນີ້, ການຄວບຄຸມຈາກ double-combo Ultimate ຂອງລາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ສັດຕູຕອບໂຕ້ໄດ້ຍາກ.

Ultimate (↓)

Cooldown: 45-40s >> 36-30s

Alice (↑)

Alice ໄດ້ຮັບ buffed ເພື່ອເພີ່ມຄວາມແຂງແກ່ງໃຫ້ກັບບົດບາດຂອງລາວໃນຖານະຈອມເວດສາຍ tank, ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກຮອບໆລູກແກ້ວຂອງລາວໄດ້. Alice ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບ Mana Regen ຫຼາຍຂຶ້ນໃນແງ່ໄອເທັມ; ຕອນນີ້ລາວຈະສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ ໄອເທັມ Mana ແລະ Durability ໄດ້ແລ້ວ

ຄຸນສົມບັດ (↓)

ເພີ່ມ HP: 201 >> 169

ເພີ່ມ Mana: 110 >> 0

Passive (↑)

ລູກແກ້ວເລືອດ 2 ລູກ ຈະ ປາກົດຂຶ້ນແທນລູກດຽວເມື່ອສັດຕູຕາຍໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ. ເມື່ອ Alice ດູດເອົາລູກແກ້ວທັງສອງແລ້ວ, ແຕ່ລະລູກຈະເພີ່ມ Mana ສູງສຸດດ້ວຍ 20, ຂອງ 40 ໂດຍລວມ.

ທຸກໆ 12 ລູກແກ້ວທີ່ລາວດູດເອົາ, ການຫຼຸດ cooldown ຂອງລາວຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 10% >> ເພີ່ມ Mana Regen. 

Ultimate (↑)

Mana Cost: 40-80 >> 60-140

HP Regen: 60-80 + 20% ພະລັງເວດ >> 60-100 + 10% ພະລັງເວດ

ຄວາມເສຍຫາຍ: 120-160 + 50% ພະລັງເວດ >> 60-120 + 20% ການໂຈມຕີເວດ + (0.5-1.5% + 0.5% ຕໍ່ 1000 Mana ສຸງສຸດ) HP ສູງສຸດ

Minsitthar (↑)

ຄວາມສາມາດໃນການໂຣມມິງ ແລະ CC ຂອງ Minsitthar ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ

ທັກສະ 2 (↑)

ໂລ່ກຳບັງພື້ນຖານ: 200-600 >> 350-600

ຄວາມໄວລູກປືນ ແລະ hitbox ໄດ້ຮັບການເພີ່ມຂຶ້ນ

Ultimate (↑)

ປິດການໃຊ້ງານທັງໝົດຂອງ Blink/Dask Skills ຂອງສັດຕູທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບການກະທົບ

Moskov (~)

ເອັຟເຟັກ Ultimate ຂອງ Moskov ໄດ້ຮັບການປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຍາກສູງໃນການຈູ່ໂຈມຂອງສັດຕູໄລຍະໄກ ພ້ອມກັບການເພີ່ມຄວາມໄວໃນການໂຈມຕີຂອງ ທັກສະ 1 ທີ່ຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍເພື່ອສ້າງຄວາມສົມດຸນໃຫ້ກັບ buffed Inspire ກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງເຂົາ

ທັກສະ 1 (↓)

ເພີ່ມຄວາມໄວໃນການໂຈມຕີ: 1.4-1.7 Times >> 1.3-1.5 Times

Ultimate (↑)

30-90% ຊ້າໃນ 1.5s >> 50% ຊ້າໃນ 1-5s

Cooldown: 45-35s >> 55-45s

Badang (~) 

ຄວາມໄວໃນການຟື້ນຄືນຂອງ Badang ໃນຕົ້ນເກມໄດ້ຮັບການປັບປຸງເພື່ອເພີ່ມທັກສະໃນການຢືນເລນ ແລະ ກໍ່ຍັງຮັກສາຄວາມສົມດູນໃນການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ. 

ທັກສະ 1 (~) 

Charge: 13-10s >> 11-8s

ຄວາມເສຍຫາຍພື້ນຖານຂອງການໂຈມຕີເບື້ອງຕົ້ນ: 210-360 >> 160-260

ຄວາມເສຍຫາຍພື້ນຖານຂອງການໂຈມຕີຕໍ່ເນື່ອງ: 115-210 >> 120-195

Pharsa (↑)

Pharsa ຖືກຫຼຸດຄ່າລົງຄັ້ງຫຼ້າສຸດ, ແລະ ຕອນນີ້ ການປັບປ່ຽນກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ກັບມາບາງສ່ວນເພື່ອປັບທັກສະ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງລາວໃຫ້ເໝາະສົມ.

Passive (↑)

ຄວາມເສຍຫາຍ: 150 + 120% ພະລັງເວດ >> (8% + 1% ຕໍ່ 200 ພະລັງເວດ) HP ສູງສຸດ

Ultimate (↑)

Cooldown: 46-38s >> 42-34s 

Valir (↑) 

Valir ເປັນຮີໂຣ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດ ແຕ່ເຂົາບໍ່ເຄີຍໂຈມຕີສັດຕູໃນຊ່ວງທ້າຍເກມ, ດັ່ງນັ້ນເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຮັບການເພີ່ມເພື່ອປັບປຸງຄວາມສາມາດ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນຊ່ວງທ້າຍເກມ. 

ທັກສະ 1 (↑)

Charge: 8.5s >> 9-7.5s

ທັກສະ 2 (↑)

ປັບປຸງທັກສະ casting. 

Bruno (↑)

ດ້ວຍການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ, ຕອນນີ້ລາວຈຶ່ງຫຼີ້ນງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ປັບປຸງວິທີການຈັບບານຂອງເຂົາໃຫ້ເໝາະສົມ

ທັກສະ 1 (↑)

Bruno ຖືກບັບເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວຂອງການເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນເປັນ 30% ພາຍໃນ 0.5s ເມື່ອ Powerball ຂອງລາວກະທົບສັດຕູ

Fredrinn (↑)

ປັບປຸງປະສົບການ casting ຂອງບາງທັກສະ

ທັກສະ 1 (↑)

ຫຼຸດເວລາໃນການ cast backswing ລົງໜ້ອຍໜຶ່ງ

ທັກສະ 2 (↑)

ບັນຫາການຈູ່ໂຈມຖືກແກ້ໄຂໂດຍສ້າງໃຫ້ເຄື່ອງມືຫຼົບໜີຂອງ Federinn ເຊື່ອຖືໄດ້.

Ultimate (↑)

ຫຼຸດເວລາໃນການ cast backswing ລົງໃຫ້ຫຼາຍ

Granger (↑)

ປັບປຸງ ແລະ ເສີມສ້າງການໂຈມຕີພື້ນຖານເພື່ອເສີມທັກສະ 2 ຄວບຄູ່ໄປກັບການເພີ່ມຄວາມສາມາດສູງສຸດຂອງລາວ. 

ທັກສະ 2 (↑)

ເພີ່ມຄວາມເສຍຫາຍການໂຈມຕີພື້ນຖານ: 10-30% >> 25-40% 

Lapu-Lapu (↑)

ການປັບປຸງຄວາມເສຍຫາຍຂອງ Lapu-Lapu ເພື່ອໃຫ້ລາວສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕໍ່ສູ້ແບບທີມ. 

Ultimate (↑)

ຄວາມເສຍຫາຍຂອງການໂຈມຕີຄັ້ງທຳອິດ ທີສອງ: 300-450 + 140% ການໂຈມຕີທາງຟີຊິກ >> 380-580 + 160% ການໂຈມຕີທາງຟີຊິກ

Bane (↑)

ປັບປຸງຄວາມເສຍຫາຍໃນການຫຼີ້ນເກມ ແລະ ການຍັງຊີບຕັ້ງແຕ່ເລີມຕົ້ນຫາກາາງເກມ.

ທັກສະ 2 (↑)

ຄວາມເສຍຫາຍພື້ນຖານ: 200-400 >> 250-450

Base HP Regen: 160-285 >> 200-300 

Jawhead (↑)

ປັບບາງທັກສະຂອງ Jawhead ໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນ EXP lane. 

ທັກສະ 1 (↑)

ຄວາມເສຍຫາຍ: 125-220 + 25% ການໂຈມຕີທາງຟີຊິກ >> 150-250 + 30% ການໂຈມຕີທາງຟີຊິກ

Julian (↓)

Julian ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນດ້ານຄວາມທົນທານຂອງລາວເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການປັບລົງໃນຕົວເຂົາກ່ອນໜ້ານີ້.

Passive (↓)

Cooldownd ຂອງທັກສະທັງໝົດ: 7s >> 10-6.5s (ຫຼຸດລົງເມື່ອລາວຂຶ້ນລະດັບ

Masha (↓)

Masha ເປັນທີ່ຕ້ອງການເປັນທີ່ສຸດຂອງ tanks ທີ່ສາມາດຄອບຄອງສະໜາມຮົບໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ, ຕັ້ງແຕ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໄປຈົນເຖິງຄວາມທົນທານ, ລາວໄດ້ທຸກຢ່າງ. ລາວຖືກລົດຄ່າເລັກນ້ອຍໃນລະຫວ່າງການອັບເດດ Mobile Legends.

ຄຸນສົມບັດ (↓)

ເພີ່ມ HP: 165 >> 145

Passive (↓)

ດູດຊີວິດທາງຟີຊິກ ທີ່  2 HP Bars: 25% >> 15% 

ດູດຊີວິດທາງຟີຊິກ ທີ່ 1 HP Bar: ມູນຄ່າລວມຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງ

Fanny (↓)

High-mobile and durable Fanny have been nerfed to give her opponents a better chance to counter her.

ຄວາມຄ່ອງຕົວສູງ ແລະ ຄວາມທົນທານຂອງ Fanny ໄດ້ຖືກຫຼຸດຄ່າລົງເພື່ອໃຫ້ຄູ່ຕໍ່ສູ້ຂອງລາວມີໂອກາດທີ່ຈະຕອບໂຕ້ໄດ້ດີຂຶ້ນ. 

ຄຸນສົມບັດ (↓)

ພື້ນຖານການປ້ອງກັນທາງຟີຊິກ: 19 >> 16

ເພີ່ມການໂຈມຕີທາງຟີຊິກ: 13.25 >> 10.25

ທັກສະ 2 (~) 

ປັບການເລື່ອນກ້ອງຂອງທັກສະໃຫ້ເໝາະສົມເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບຄວາມຄ່ອງໂຕສູງຂອງ Fanny ເພື່ອໃຫ້ເລື່ອນໄປໃນທິດທາງທີ່ກຳນົດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 

Aldous (↓)

ຄວາມທົນທານຂອງ Aldous ຖືກລົດລົງເລັກນ້ອຍເພື່ອໃຫ້ຄູ່ຕໍ່ສູ້ມີໂອກາດຕອບໂຕ້ລາວໃນຂະນະທີ່ລາວຄອງສະໜາມຮົບ. 

ຄຸນສົມບັດ (↓)

HP ພື້ນຖານ: 2718 >> 2668

ເພີ່ມ HP : 210 >> 190

ການປ່ຽນແປງການຫຼີ້ນເກມ, ການປັບປ່ຽນ, ແລະ ຄຸນລັກສະນະໃໝ່

Magic Sentry

Magic Sentry ຈະເກີດທີ່ດ້ານນ້ັນຫຼັງກຳແພງຂອງພື້ນ ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງສູນເສຍ Inner Turret. ມັນເຮັດວຽກເມື່ອຮີໂຣ່ກ້າວເຂົ້າມາໃນພື້ນທີ່, ເຮັດໃຫ້ປ່າດ້ານນັ້ນແຈ້ງສະຫວ່າງເປັນເວລາ ຫົກວິນາທີ. ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ 90 ວິນາທີ. (ເປີດເຜີຍຫົວໜ່ວຍທີ່ລ່ອງຫົນ).

MLBB Magic Sentry

ຕີມຂອງເກາະ Sanctum 

ການອັບເດດ Mobile Legends ລວມໄປເຖິງປະສິດທິພາບຂອງຕີມເກາະ Sanctum ເລີ່ມຈາກຮູບແບບພື້ນຜິວ, ພຸ່ມໄມ້, ແສງ ແລະ ເງົາ, ຈົນໄປຮອດພື້ນຜິວຂອງວັດຖຸທີ່ເປັນໂລຫະ. ປ້ອມປາການໄດ້ຮັບການອອກແບບໃໝ່ພ້ອມກັບອານິເມຊັນການອອກແບບໃໝ່.

Sprint ()

ຄວາມໄວໃນການເຄື່ອນທີ່ຂອງ Sprint ຫຼຸດລົງເລັກນ້ອຍ. ເພີ່ມຄວາມໄວໃນການເຄື່ອນທີ່: ຕໍ່າສຸດ 50%, ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນສູງກວ່າ >> ຄ່າຄົງທີ່ 50% 

Ice Retribution ()

ໄລຍະເວລາ: 5s >> 4s

Flame Retribution ()

ໄລຍະເວລາ: 5s >> 4s

Bloody Retribution ()

ໄລຍະເວລາ: 5s >> 4s

ຄວາມເສຍຫາຍທັງໝົດ ແລະ  ການດູດເລືອດຊີວິດຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງ

ກິດຈະກຳ ແລະ ໂປຣໂມຊັນທີ່ຈະເກີດຂື້ນ

MLBB Season 26 Events

Ranked 

 • S25-RON ຈະສິ້ນສຸດໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ, 2022, ຕາມເວລາເຊີບເວີ
 • ຜູ້ຫຼີ້ນສາມາດຮັບ Uranus “Earthen Relic” ເປັນລາງວັນ Season Finale ສຳລັບຜູ້ຫຼີ້ນລະດັບ Masters ຫຼື ລະດັບສູງກວ່າເທົ່ານັ້ນ
 • S26-EMG ຈະເລີ່ມໃນວັນທີ 24 ກັນຍາ, 2022 ຕາມເວລາເຊີບເວີ.

ພາກທີ 26 ກິດຈະກຳ First Recharge 

 • ຜູ້ຫຼີ້ນອາດຈະໄດ້ຮັບ S26 First Recharge Avatar Border ຖ້າພວກເຂົາຕື່ມເງິນ 20 ເພັດ
 • ໄດ້ຮັບສະກິນ S26 First Recharge Exclusive ຂອງ Faramis “Ivy Feathers” ພຽງແຕ່ 100 ເພັດດ້ວຍການຕື່ມເງິນຈຳນວນເທົ່າໃດກໍ່ໄດ້ 
 • ໄດ້ຮັບບັດ Rename (7-day) ພຽງແຕ່ 50 ເພັດດ້ວຍການຕື່ມເງິນໃນ 3 ວັນ.

Aspirants Unite ກັບມາໃນຊ່ວງເວລາຈຳກັດ

ໃຊ້ໄດ້ໃນເວລາວັນທີ 24 ກັນຍາ-27 ຕຸລາ, 2022

 • ສ່ວນຫຼຸດ 50% ສຳລັບເພັດ Summon
 • ສ່ວນຫຼຸດ 50% ສຳລັບການຈົກສະຫຼາກ 10 ຄັ້ງທຳອິດ
 • ໄດ້ຮັບສະກິນລະດັບມະຫາພາກ ຫຼື ດີກວ່າໃນການຈັບລາງວັນຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ 
 • ຮັບປະກັນສະກິນລະດັບມະຫາພາກ ສຳລັບທຸກໆ ສິບການຈັບສະຫຼາກ ແລະ 1 ລູກແກ້ວແຫ່ງຄວາມຫວັງ 

ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງ MLBB x Saint Seiya 

 • ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຂອງ Ikki ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17-24 ຕຸລາ ເພື່ອຮັບ ແບຣນໃໝ່ emote “Phoenix Illusion Demon Fist” ຂອງ Saint Seiya ຟຣີ
 • ຮັບ Token ຂອງ  Zodiac 10 ອັນ ຟຣີເມື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຂອງ Seiya ລະຫວ່າງວັນທີ 22 ຕຸລາ-6 ພະຈິກ, 2022
 • ຮັບ MLBB x Saint Seiya ເອັຟເຟັກການເກີດຟຣີ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ການຝຶກອົບຮົມຂອງ Shiryu ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29 ຕຸລາ-6 ພະຈິກ, 2022

ກິດຈະກຳການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຂອງ MLBB x Saint Seiya 

ໃຊ້ໄດ້ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 ກັນຍາ-23 ພະຈິກ 2022 

 • ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອມີໂອກາດໄດ້ຮັບສະກິນ Sain Seiya Collaboration ເຊັ່ນວ່າ  Badang “Pegasus Seiya,” Badang “Sagittarius Seiya,” Chou “Libra SHhiryu,” ແລະ Valir “Leo Ikki.”
 • ສ່ວນຫຼຸດ 50% ການຈັບລາງວັນເພັດ 10 ຄັ້ງທຳອິດ
 • ຮັບປະກັນສ່ວນຫຼຸດ 50% ສຳລັບການຈັບລາງວັນເພັດ 10 ຄັ້ງທຳອິດ ແຕ່ລະມື້ໃນເວລາທີ່ກຳນົດ.

ຢ່າລືມຕື່ມເງິນໃນ Mobile Legends Diamonds ພຽງທີ່ Codashop. ພວກເຮົາຮັບປະກັນການຕື່ມເງິນທີ່ໄວກວ່າ ແລະ ສະດວກກວ່າ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເພີດເພີນກັບປະສົບການຫຼີ້ນເກມທີ່ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here