ວິທີອຸທອນບັນຊີທີ່ຖືກແບບຂອງ Mobile Legends

0
41

MLBB Appeal Recoveryຊຸມຊົນ Mobile Legends ແມ່ນໜຶ່ງໃນກຸ່ມຜູ້ຫຼີ້ນທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ກົງໄປກົງມາທີ່ສຸດ. ແຕ່ກໍ່ເໝືອນກັບເກມອື່ນໆ, ມັນມີການແບ່ງປັນທີ່ຍຸດຕິທຳໃນຕົວຂອງມັນເອງສ້າງປັນຫາທີ່ອອກມາທຳລາຍປະສົບການຫຼີ້ນເກມຂອງຜູ້ຫຼີ້ນອື່ນ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ການແບນຂອງ Moonton ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະໄວ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມປານີເມື່ອຕ້ອງຮັບມືກັບຜູ້ຫຼີ້ນເຫຼົ່ານີ້. 

ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຫຼີ້ນຫຼາຍພັນຄົນທົ່ວໂລກ, ມີໂອກາດສະເໝີທີ່່ທ່ານຈະຖືກແບນ ຖ້າທ່ານຖືກສົງໄສວ່າມີກິດຈະກຳທີ່ແອບແຝງໃນຂະນະຫຼີ້ນ. ຖ້າທ່ານຄິດວ່າທ່ານຖືກກ່າວຫາຢ່າງບໍ່ເປັນທຳວ່າໂກງ ຫຼື ເຮັດການໃດໆ ທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ບັນຊີຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການກູ້ຄືນແລ້ວ, ຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຄຳແນະນຳສັ້ນໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານກູ້ຄືນບັນຊີຂອງທ່ານ.

ແມ່ນຫຍັງເປັນພື້ນຖານສຳລັບການແບນໃນ MLBB?

Main Page MLBBກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອຸທອນການກູ້ບັນຊີໄດ້, ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າສາເຫດໃດບັນຊີຂອງທ່ານຈຶ່ງຖືກແບນຕັ້ງແຕ່ທຳອິດ. Moonton ມີນະໂຍບາຍທີ່ເຂັ້ມງວດຕໍ່ການໂກງ, ການແຮັກ, ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອື່ນໆ ທີ່ສາມາດທຳລາຍປະສົບການຫຼີ້ນເກມຂອງຜູ້ຫຼິ້ນອື່ນໆ. ຖ້າທ່ານພົບວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳໃດໆ ຕໍ່ໄປນີ້, ບໍ່ວ່າຈະໂດຍຕັ້ງໃຈ ຫຼື ບໍ່ຕັ້ງໃຈກໍ່ຕາມ, ບັນຊີຂອງທ່ານຈະຖືກແບນ:

 • ການໂກງທຸກຊະນິດ
 • ເນື້ອໃນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ຄຳຢຽດຫຍາມທາາງເຊື້ອຊາດ, ຂໍ້ຄວາມທາງການເມືອງ ຫຼື ສາສະໜາ, ຫຼື ເນື້ອໃນທາງເພດ ຫຼື ເນື້ອໃນທີ່ໜ້າລັງກຽດປະເພດອື່ນໆ.
 • ບັນຊີການຂະຫຍາຍ ຫຼື ການຊື້ຂາຍ
 • ການໃຊ້ໂປຣແກມຂອງບຸກຄົນທີສາມເພື່ອຮັບຂໍ້ໄດ້ປຽບ ທີ່ບໍ່ທຳມະດາ.

ຖ້າທ່ານເຊື່ອວ່າບັນຊີຂອງທ່ານຖືກແບນດ້ວຍຄວາມຜິດພາດ, ທ່ານສາມາດອຸທອນເພື່ອຂໍກູ້ບັນຊີໄດ້. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງສຳຄັນຄືຕ້ອງຮູ້ວ່າ Moonton ຂໍສະຫງວນລິຂະສິດໃນການກວດສອບການອຸທອນທັງໝົດ ແລະ ດຳເນີນການຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຖ້າພົບ ຫຼັກຖານຂອງກິດຈະກຳເບື້ອງຕົ້ນ. 

ວິທີອຸທອນ ແລະ ກູ້ຄືນບັນຊີຂອງທ່ານ ໃນເກມ

ໜ້າປະຫຼາດ, ທີ່ລະບົບອຸທອນໃນ MLBB ນັ້ນຂ້ອນຂ້າງງ່າຍພໍທີ່ຈະເຮັດຕາມ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຖິງແມ່ນທ່ານຈະຖືກແບນຢ່າງເປັນທຳມະດາ, ແຕ່ກໍ່ຍັງມີໂອກາດທີ່ຈະກູ້ຄືນບັນຊີຂອງທ່ານໄດ້. ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດ: 

 1. ເປີດ MLBB, ແລະ ທ່ານຈະເຫັນຂໍ້ຄວາມແຈ້ງເຕືອນຂອງລະບົບທັນທີວ່າ ບັນຊີຂອງທ່ານຖືກແບນເປັນເວລາ “x” ວັນ.
 2. ແຕະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແລະ ກະດານແຊັດຈະປະກົດຂຶ້ນ
 3. ແຕະລາຍງານ ຫຼື ອຸທອນແລະ ຕື່ມແບບຟອມທີ່ມີໃຫ້.
 4. ທ່ານຕ້ອງບອກ ID ໃນເກມຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງຢູ່ໃນໂປຣຟາຍຂອງທ່ານ.
 5. ພິມຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ, ລວມທັງເຫດຜົນ ໃນການອຸທອນຂອງທ່ານ.

FAQ page MLBBທ່ານຍັງສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍຜ່ານໜ້າຫຼັກຂອງເກມໂດຍ ຄລິກທີ່ ໄອຄອນ ສະໜັບສະໜຸນ (support icon).

ວິທີສົ່ງຄຳອຸທອນການແບນທາງອີເມວ

ນອກເໜືອຈາກການສົ່ງຄຳອຸທອນໃນເກມແລ້ວ, ທ່ານຍັງສາມາດສົ່ງອີກເມວໄປຍັງ ທີມບໍລິການລູກຄ້າຂອງ MLBB. ທັງໝົດທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດແມ່ນເປີດບັນຊີອີເມວຂອງທ່ານ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປຫາ[email protected]. ຄຳແນະນຳເທື່ອລະຂັ້ນຕອນເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃນການຍື່ນອຸທອນມີດັ່ງນີ້:

 1. ຂຽນອີເມວເຖິງຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າຂອງເກມ. ຢ່າລືມໃສ່  ID ໃນເກມ ແລະ ລາຍລະອຽດທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດໃນອີເມວ. 
 2. ອະທິບາຍວ່າ ເຫດຜົນໃດ ທ່ານຈຶ່ງເຊື່ອວ່າທ່ານບໍ່ຄວນຖືກແບນ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອກໍລະນີຂອງທ່ານໄດ້. ເຮັດໃຫ້ຫົວຂໍ້ຂອງທ່ານມີຄວາມແນ່ນອນ ແລະ ກົງໄປກົງມາ.
 3. ລໍຖ້າການຕອບກັບຈາກທີມບໍລິການລູກຄ້າຂອງ Moonton. ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມສັບຊ້ອນຂອງບັນຫາຂອງທ່ານ, ອາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍວັນກວ່າຈະໄດ້ຮັບການຕອບກັບ. 
 4. ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າ. ຖ້າພວກເຂົາຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນນັ້ນ. 
 5.  ຖ້າຕົວແທນຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເລີກແບນບັນຊີຂອງທ່ານ, ພວກເຂົາຈະສົ່ງອີເມວຢືນຢັນເຖິງທ່ານ. 

ຂໍ້ຈຳກັດຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ບໍ່ມີການຮັບປະກັນວ່າບັນຊີຂອງທ່ານຈະຖືກຍົກເລີກການແບນ, ເນື່ອງຈາກການຕັດສິນໃຈຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບ ການພິຈາລະນາຂອງທີມບໍລິການລູກຄ້າຂອງ Moonton. ພວກເຂົາອາດຕັດສິນໃຈທີ່ຈະລະງັບບັນຊີທ່ານຕາມຄວາມຮຸນແຮງຂອງການລະເມີດ.

ຖ້າທ່ານເຄີຍຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ໂຊກຮ້າຍຈາກການຖືກແບນບັນຊີຂອງ Moonton, ໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນຄູ່ມືນີ້ເພື່ອພະຍາຍາມຍົກເລີກການແບນ. ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນທັງໝົດທີ່ຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າຮ້ອງຂໍ ແລະ ອົດທົນລໍຖ້າໃນຖານະທີ່ພວກເຂົາກວດສອບກໍລະນີຂອງທ່ານ. ບໍ່ມີການຮັບປະກັນວ່າບັນຊີຂອງທ່ານຈະຖືກປົດແບນ, ແຕ່ກໍ່ຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະລອງ!

ຢ່າລືມ ຕື່ມເງິນ Mobile Legends Diamonds ໄດ້ພຽງທີ່ Codashop ເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາຮັບປະກັນການຕື່ມເງິນທີ່ໄວວາ ແລະ ສະດວກກວ່າ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເພີດເພີນກັບປະສົບການຫຼີ້ນເກມທີ່ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ.  

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here