ວິທີການຕອບໂຕ້ Bruno ໃນ Mobile Legends

0
85

MLBB Bruno Counter

Bruno, ຜູ້ພິທັກແຫ່ງ Eruditio, ເປັນໜຶ່ງໃນຮີໂຣ່ທີ່ມີຜົນກະທົບສູງທີ່ສຸດໃນ MLBB. ລາວເປັນຕົວເລືອກຍອດນິຍົມສຳລັບນັກຮົບໜ້າໃໝ່ຍ້ອນວ່າ kit ຂອງລາວກົງໄປກົງມາ ແລະ ງ່າຍສຳລັບການຄວບຄຸມ. ລາວອາດເພິ່ງພາອົງປະກອບຫຼັກຂອງລາວເປັນສ່ວນຫຼາຍ, ແຕ່ເມື່ອລາວເລີ່ມຕົ້ນ, ບໍ່ມີຫຍັງສາມາດຢຸດລາວຈາກການບັນລຸເປົ້າໝາຍ. 

ພວກເຮົາທຸກຄົນໄດ້ເຫັນການຟື້ນຄືນຊີບຂອງ Bruno mains ຫຼັງຈາກການທຳງານຮ່ວມກັນຂອງ MLBB x Neymar Jr. collaboration, ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງມາພ້ອມກັບລາຍຊື່ນີ້ເພື່ອປ່ຽນເກມ Bruno ແບບດ້ານດຽວໃຫ້ກາຍເປັນເກມທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ, ຢຸດຫົວໃຈ, ແຕ່ເຕີມເຕັມ.

ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີຂຶ້ນ, ກ່ອນອື່ນເຮົາມາວິເຄາະຄວາມສາມາດຂອງຮີໂຣ່ຂອງພວກເຂົາກັນກ່ອນ:

ຄວາມສາມາດ

Passive – Mecha Legs

Bruno ໄດ້ຮັບໂອກາດ Crit ເພີ່ມຂຶ້ນ 2% ທຸກຄັ້ງທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍດ້ວຍທັກສະຂອງລາວ (ຫຼາຍກວ່າ 10 stacks). Bruno ມີການໂຈມຕີທາງຟີຊິກສູງກວ່າ ແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມໄວການໂຈມຕີເພີ່ມຂຶ້ນພຽງ 80% ຈາກທຸກແຫຼ່ງ.

ທັກສະ 1 – Volley Shot

Bruno ເຕະ Powerball, ເພີ່ມພະລັງໂຈມຕີພື້ນຖານຂອງລາວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄູ່ຕໍ່ສູ້ຊ້າລົງ 30% ເປັນເວລາ 0.5 ວິນາທີ. Powerball ເດັ້ງກັບໄປຫາ Bruno, ເຊິ່ງລາວ ແລະ ພັນທະມິດຂອງລາວສາມາດດຶງມັນກັບມາເພື່ອໂຈມຕີປົກະຕິທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງອີກຄັ້ງ. ຫຼຸດຜ່ອນ cooldown ຂອງ Flying Tackle ໃນການເດັ້ງແຕ່ລະຄັ້ງ.

ທັກສະ 2 – Flying Tackle

Bruno ສ້າງ slide tackle ໄປຍັງທິດທາງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ສັດຕູ ໃນເສັ້ນທາງຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມືນງົງເປັນເວລາ 0.5 ວິນາທີ. Powerball ກະດອນກັບມາ, Bruno ຈະດຶງ Powerball ເຂົ້າມາຫາລາວ.

Ultimate – Wave of the World

Bruno ເຕາະ Energy Ball ຂອງລາວໄປໃສ່ຮີໂຣ່ສັດຕູສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງພາຍນອກ ແລະ ກະທົບພວກມັນກັບໄປ. ຈາກນັ້ນ Energy Ball ຈະເດັ້ງໄປມາລະຫວ່າງສັດຕູທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງສູງສຸດ 10 ຄັ້ງ, ແຕ່ລະຄັ້ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງພາຍນອກ ແລະ ຫຼຸດການປ້ອງກັນທາງພາຍນອກ 8% ເປັນເວລາ 8 ວິນາທີ. Stacks ສູງສຸດ 3 ຄັ້ງ.

ດ້ວຍສິ່ງນີ້, ພວກເຮົາສາມາດບອກໄດ້ວ່າ Bruno ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຈຳນວນຫຼາຍຜ່ານການໂຈມຕີພື້ນຖານທີ່ປັບປຸງແລ້ວຂອງເຂົາ. ທັກສະທີສອງຂອງລາວຍັງສ່ຽງຕໍ່ຕົວຂອງລາວດ້ວຍ ເພາະວ່າ ລາວຈະບໍ່ມີທາງໜີອື່ນເມື່ອລາວລົງມື ແລະ ພຸ່ງເຂົ້າສຸ່ການຕໍ່ສູ້. 

5 ຮີໂຣ່ທີ່ຕອບໂຕ້ກັບ Bruno ໃນ MLBB

Natalia

MLBB Natalia Character Screen

ທັກສະ passive ຂອງ Natalia ພຽງຢ່າງດຽວສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼີ້ນ Bruno ສັ່ນສະທ້ານໄດ້. ສັນຊາດຕະຍານຂອງນັກຂ້າເຮັດໃຫ້ລາວເຂົ້າສູ່ໂໝດລີ້ຊ້ອນ ແລະ ຫາຍຕົວມາຂ້າງຫຼັງຂອງສັດຕູເພື່ອໂຈມຕີຂັ້ນພື້ນຖານ. ຍັງໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ສັດຕູເປັນໄບ້ເມື່ອເປີດໃຊ້ງານ. ທັກສະທີສອງຂອງລາວປ່ອຍລະເບີດຄວັນທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ານທານຄວາມເສຍຫາຍພາຍນອກເປັນເວລາ 4 ວິນາທີ ໃນຂະນະທີ່ສັດຕູເຄື່ອນທີ່ຊ້າລົງ 40%.

ໂດດເຂົ້າໄປໃນໄລຍະໃກ້ ແລະ ສົ່ງ initial barrage ຂອງທ່ານ. ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫວ່ງວ່າ Bruno ຈະຕອບໂຕ້ໃນທັນທີ ຍ້ອນວ່າລາວຈະຖືກເຮັດໃຫ້ງຽບດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍສັນຊາດຕະຍານນັກຂ້າ. ລໍຖ້າໃຫ້ລາວປ່ຽນຕຳແໜ່ງດ້ວຍທັກສະທີສອງຂອງລາວ ກ່ອນທີ່ຈະໃຊ້ Smoke Bomb. ມ່ວນຊື່ນກັບການຂ້າແບບຟຣີໆຂອງທ່ານ!

Jawhead 

MLBB Jawhead Character Screen

ຜູ້ຫຼີ້ນ Bruno ທີ່ດີອາໄສທັກສະການວາງຕຳແໜ່ງທີ່ຊ່ຽວຊານເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປຽບ. Jawhead ລົບລ້າງສິ່ງນີ້ດ້ວຍທັກສະທີສອງຂອງລາວ, Ejector.

ໂດດເຂົ້າຫາ Bruno ດ້ວຍທ່າໄມ້ຕາຍຂອງທ່ານ ແລະ ເຂົ້າສູ່ສະຖານະ Fling ກັບທັກສະທີສອງຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງທີ່ເຂົາມຶນງົງ. ໂຍນ ແລະ ປ້ອນລາວໃຫ້ກັບຕົວ damage ທີ່ຫິວໂຫຍຂອງທ່ານເພື່ອການປະທະກັນແບບ 5v4 ທີ່ງ່າຍດາຍ.

Popol ແລະ Kupa 

MLBB Popol and Kupa Character Screen

Bruno ຈະບໍ່ມີຫຍັງເລີຍຖ້າບໍ່ມີໄອເທັມຫຼັກຂອງລາວ. ບັນຈຸ Kupa ໄວ້ຕັ້ງແຕ່ທຳອິດ ແລະ ປະຕິເສດລາວໃນເລນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ຖ້າ Bruno ຕັດສິນໃຈໃຊ້ທັກສະທີສອງຂອງລາວ, ຮຽກໃຊ້ Kupa ເພື່ອຢຸດລາວ ຈາກນັ້ນຕັດສິນໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງການຈົບລາວ ຫຼື ຕ້ອງການປ່ອຍ 

Kaja

MLBB Kaja Character Screen

ຄວາມສາມາດທັງໝົດຂອງ Kaja ມີຮູບແບບ CC, ເຮັດໃຫ້ລາວກາຍເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ Bruno. ເມື່ອ stacks ເຕັມ, ທັກສະ passive ຂອງລາວສາມາດຫຼຸດຄວາມເສຍຫາຍຂອງສັດຕູໄດ້ 32% ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນລາວສາມາດຍົກເລີກຄວາມເສຍຫາຍເລີ່ມຕົ້ນຂອງ Bruno ທີ່ລະເບີດອອກມາດ້ວຍ Ring of Order, ເຊິ່ງຟື້ນຟູ HP ຂອງລາວ 100 ຕໍ່ສັດຕູທຸກຕົວທີ່ຖືກ.

Lesley

MLBB Lesley Character Screen

ໃຊ້ຍຸດທະສາດຂອງ Popol ແລະ Kupa ແຕ່ເວລານີ້ຄວາມໂຫດຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໄລຍະໄກຂອງ Lesley ໂດຍເປີດໃຊ້ທັກສະ passive ຂອງລາວ ແລະ ບິ່ນແຖບສຸຂະພາບຂອງ  Bruno ອອກໄປ. ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລາວຢູ່ນອກໄລຍະສຳລັບການເຮັດຟາມຄຳ, ແລະ ປິດດ້ວຍທ່າໄມ້ຕາຍຂອງທ່ານ. ເຮັດເຊັ່ນນີ້ສອງສາມຄັ້ງ, ແລະ ເຂົາຈະຕາມຫຼັງທ່ານຢ່າງແນ່ນອນເມື່ອເຂົ້າສູ່ຊ່ວງກາງ ແລະ ຊ່ວງທ້າຍເກມ. 

ຢ່າລືມຕື່ມເງິນ  Mobile Legends Diamonds ໄດ້ພຽງທີ່ at Codashop. ພວກເຮົາຮັບປະກັນການຕື່ມເງິນທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ສະດວກກວ່າ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເພີດເພີນກັບປະສົບການຫຼີ້ນເກມທີ່ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ.

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here