ຮິໂຣ ບໍ່ມີວັນຕາຍ! ຄຳແນະນຳ Mobile Legends ສຳລັບ Zilong

0
291

Zilong Hero Guide - Mobile Legends

OG’s ບໍ່ມີວັນຕາຍ, ຫຼື ມີສ່ວນໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ບໍ່ຄວນທີ່ຈະລືມໄດ້ງ່າຍໆ. Zilong ແມ່ນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ວິຣະບູຣຸດດັ້ງເດີມ ໃນ Mobile Legends ທີ່ໄດ້ອອກໃນປີ 2016. ແຕ່ໃນຊ່ວງບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມານີ້, ຄວາມນິຍົມໃນຕົວຂອງເຂົາໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຖືກຖິ້ມໄວ້ຢູ່ແຈ ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ນຳໃຊ້, ຄວາມກ້າຫານໃນການຕໍ່ສູ້ ແລະ ຝືມືການຕໍ່ສູ້ຂອງ Zilong ໄດ້ຮັບການປະເມີນທີ່ຕ່ຳ.

ເຂົ້າສູ່ປີ 2020. ຂ່າວດີກໍ່ຄື ນັກສູ້ສຸດສະຫຼາດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຜູ້ຫຼີ້ນຕົວຈິງສຳລັບ MLBB’s Project NEXT ທີ່ຈະມາເຖິງໄວໆນີ້. ມີຈຸດມຸ່ງໝາຍເພື່ອປັບປຸງສິ່ງທີ່ເກົ່າກວ່າ, ວິຣະບູຣຸດ ທີີ່ມີຄວາມລ້າສະໄໝ ໄດ້ຖືກເພີ່ມກົນໄກ ແລະ ປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບ ເມຕາ ລ່າສຸດໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະແບ່ງປັນກັບທ່ານໃນຄຳແນະນຳນີ້ ເພື່ອຊ່ວຍ ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການເຄື່ອນທີ່ແບບໄວວາໃນສະໜາມຮົບສູງສຸດຂອງ Zilong

ທັກສະ

Passive Skill – Dragon Flurry

ລະດັບການໂຈມຕີຂັ້ນພື້ນຖານຂອງ Zilong ແມ່ນ ທຸກໆ 6 ວິນາທີ ລາວສາມາດໂຈມຕີແບບຕໍ່ເນື່ອງໄປຍັງເປົ້າໝາຍທາງໜ້າໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຄວາມເສຍຫາຍກາຍະພາບ. ໂຈມຕີສັດຕູກັບ basic attack ມີຜົນເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນເວລາໃນການໃຊ້ທັກສະລົງ.

First Skill – Spear Flip

Zilong ສາມາດຍົກສັດຕູຂຶ້ນດ້ານຫຼັງ ແລະ ສ້າງ ຄວາມເສຍຫາຍກາຍະພາບ ໄດ້. ນອກຈາກນີ້ຍັງຫຼຸດຜ່ອນການປ້ອງກັນຈາກພາຍນອກຮ່າງກາຍຂອງເປົ້າໝາຍເປັນເວລາ 2 ວິນາທີ. ຢ່າລືມຝຶກຝົນ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດທັກສະການເຄື່ອນທີ່ແບບເປັນເອກະລັກນີ້.

Second Skill – Spear Strike

ທັກສະການເຄື່ອນທີ່ແບບຊົ່ວພິບຕາ ເຮັດໃຫ້ Zilong ສາມາດໂດດເຂົ້າຫາເປົ້າໝາຍ ແລະ ໂຈມຕີພ້ອມກັບ Dagon Spear, ສາມາດສ້າງ ຄວາມເສຍຫາຍກາຍະພາບ ພ້ອມກັບເຮັດໃຫ້ເປົ້າຫມາຍຊ້າລົງ. ລາວຍັງສາມາດສະແດງການໂຈມຕີແບບ basic attack ຢ່າງໄວວາໂດຍທັນທີ. ນີ້ແມ່ນສີ່ງທີ່ດີໃນການພະຍາຍາມປິດກັ້ນຊ່ອງຫວ່າງຂອງສັດຕູທີ່ພະຍາຍາມເພື່ອໜີ.

Ultimate Skill – Supreme Warrior

ທັກສະສູງສຸດຂອງ Zilong ເພີ່ມຄວາມໄວການເຄື່ອນໄຫວ, ຄວາມໄວໃນການໂຈມຕີ, ແລະ ໃຫ້ມີພູມຄຸ້ມກັນຈາກຜົນກະທົບທີ່ຊ້າຂອງລາວ. ນອກຈາກນີ້ຍັງລຶບ ສິ່ງທີ່ມີຜົນລົບຕໍ່ທັກສະໃນເວລາໂຈມຕີ. ມະໂນພາບທີ່ດີທັງໝົດຄືລາວໄດ້ຮັບ ແລະ ນຳໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ດີໃນລະຫວ່າງການຕໍໍ່ສູ້ແບບທີມ.

ຄາຖາການຕໍ່ສູ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ

Retribution: ຊ່ວຍໃຫ້ໄປໃນສະໜາມຢ່າງໄວວາ ແລະ ເພີ່ມລະດັບ. ກົ້ມຄານ ແລະໄປແບບໝູບໄດ້ໄວ

Arrival: ຈັດໃຫ້ເຮັດ split pushing ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ນີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນເມື່ອຄົນທີ່ເຫຼືອໃນທີມຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ສັດຕູເສຍສະມາທິໃນການຕໍ່ສູ້ແບບທີມ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານລັກເຂົ້າໄປໃນຖະໜົນ ແລະ ຍູ້ຫໍຄອຍ.

Flicker: ນີ້ແມ່ນການຫຼົບໜີທັນທີຂອງທ່ານ ແລະ ໄດ້ໄພ້ແອັດ.

ຊຸດເຄື່ອງລາງທີ່ດີທີ່ສຸດ

ເພີ່ມຄວາມໄວຂອງ Zilong ຂຶ້ນສູງສຸດ, ຕິດຕັ້ງ ເອັມເລັມນັກຍິງ. ໃຫ້ຄະແນນ Agility ເພື່ອເພີ່ມຄວາມໄວການເຄື່ອນທີ່ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເລີ່ມ ຫຼື ຫຼົບໜີໄດ້ຢ່າງໄວວາ. ແລ່ນ Invasion ເພື່ອເພີ່ມເຈາະເກາະກາຍະພາບຂອງທ່ານ ແລະ ສຳເລັດການຕິດຕັ້ງ Bounty Hunter ຂອງທ່ານເພື່ອໄດ້ຮັບ ຄຳເພີ່ມ.

ອອກເຄື່ອງດີທີ່ສຸດ

ການເຄື່ອນທີ່ແບບຄ່ອງແຄ້ວຂອງ Zilong ເປັນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໂດຍສະເພາະ ຖ້າວ່າທ່ານຕ້ອງການ split-push. ເພີ່ມລະດັບໄວຂຶ້ນດ້ວຍໄອເທັມຈາກປ່າ.

Warrior Boots – ໄດ້ຮັບຄວາມໄວການເຄື່ອນທີ່ ແລະ ເພີ່ມປ້ອງກັນກາຍະພາບ

Demon Hunter Sword – ເພີ່ມໂຈມຕີກາຍະພາບ ຂອງທ່ານໃນເວລາໄດ້ຮັບເພີ່ມ 25% attack speed (ໄອເທັມຫຼັກ)

Windtalker – ການກະທົບການໂຈມຕີຂັ້ນພື້ນຖານຂອງທ່ານ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໄວການໂຈມຕີຂອງທ່ານ (ໄອເທັມຫຼັກ)

Raptor Machete – ສຸມໃສ່ ຄວາມເສຍຫາຍກາຍະພາບ ຂອງທ່ານ ແລະ ຂະຫຍາຍຂີດຈຳກັດໃນການພະຈົນໄພຂອງທ່ານ.

Queen’s Wings – ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ໄດ້ຮັບ ແລະ ເພີ່ມດູດເລືອດ

Immortality – ທັກສະສູງສຸດຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ໄດ້ຊີວິດເພີ່ມ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງທ້າຍເກມທີ່ສຳຄັນ.

ຂໍ້ແນະນຳທັກສະ

ເພື່ອໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄວາມແຂງແຮງຂອງ Zilong ທີ່ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງ ນັກສູ້-ນັກຂ້າ, ເຂົ້າໃຈບົດບາດທີ່ທ່ານຕ້ອງການຫຼີ້ນໃນທີມ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ກຳຈັດສັດຕູ, ອອກເຄື່ອງປະເພດ Burst Damage. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະຍູ້ຫໍຄອຍ ແລະ split-push, ເພີ່ມຄວາມໄວການເຄື່ອນທີ່.

ໃຊ້ອົງປະກອບຂອງສິ່ງອັດສະຈັນ. ເສືອນເລືອດຄັ້ງທຳອິດໂດຍການລັກໂຈມຕີຢ່າງໄວວາ ແລະ ລີ້ໃນພຸ່ມໄມ້. ລໍຖ້າສັດຕູບໍ່ສົງໄສ ເພື່ອກຳຈັດທັງໝົດ ແລະ ໃຊ້ Spear Flip ເພື່ອຂັດຂວາງລາວເພື່ອບໍ່ໃຫ້ທີມຂອງທ່ານ gank ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

First Skill ຂອງລາວ ແມ່ນມີປະໂຫຍດຫຼາຍເມື່ອເກີດການຕໍ່ສູ້ໃກ້ຫໍຄອຍຂອງທ່ານ. ມັນເຮັດໄດ້ສອງວິທີເນື່ອງຈາກທ່ານສາມາດຂັດຂວາງສັດຕູທີ່ມາສອດແນມໃກ້ເກີນໄປ, ຫຼື ປົກປ້ອງທີມໂດຍການຍົກສັດຕູອອກຈາກພວກເຂົາ.

Spear Strike ຂອງທ່ານສູງສຸດສະເໝີ ຄື ກັບການເພີ່ມໃນສັນພູ. ສິ່ງນີ້ຈະຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານໄດ້ປຽບເມື່ອທ່ານຕ້ອງການຈັບສັດຕູຈາກໄລຍະໄກ. ຈັບຄູ່ມັນກັບ First Skill ເພື່ອໃຫ້ສັດຕູເຂົ້າມາໃກ້ຫຼາຍນັ້ນ ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະ ganking

Zilong ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງແຂງແຮງ ແລະ ອິດສະຫຼະໂດຍສະເພາະຊ່ວງທ້າຍເກມ, ສະຖານະການ 1 ຕໍ່ 1. Solo push ເທິງຖະໜົນ ໃນຂະນະພັກໃຫ້ສັດຕູວຸ້ນວາຍໃນການຕໍ່ສູ້ເປັນທີມ

ອອກຈາກສະຖານະການແໜ້ນໜາໂດຍໃຊ້ທັກສະສູງສຸດຂອງທ່ານ. ເປັນຕົວນັບ CC ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ສັດຕູສ່ວນຫຼາຍຈະບໍ່ສາມາດຕິດຕາມທ່ານໄດ້ເມື່ອທ່ານກຳລັງແລ່ນຢູ່.

ຕື່ມເງິນເທິງ Moblie Legends Diamonds ໄດ້ພຽງແຕ່ທີ່ Codeshop. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບປະກັນ #BetterFasterSafer ການຕື່ມ ເຊິ່ງທ່ານສະມາດເພີດເພີນ ກັບປະສົບການການຫຼີ້ນເກມ ທີ່ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here