Free Fire ໄດ້ແຈ້ງເຕືອນຮີໂຣ່ໃໝ່: Pranster Dasha ແລະ Rebel!

1
535

Free Fire Dasha and Rockie

Free Fire ໄດ້ເພີ່ມຕົວລະຄອນໃໝ່ໃຫ້ກັບບັນຊີລາຍຊື່ທີ່ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນອີກຄັ້ງ, ໃນຄັ້ງນີ້ຈະນຳເອົາທ່າທີທັດສະນະຄະຕິຂອງໃຜເຂົ້າມາ! ພົບກັບ Dasha, Pranster ແລະ ກະບົດທີ່ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງ ຜູ້ທີ່ບໍ່ເປັນຕົວຕະຫຼົກໃນການຕໍ່ສູ້. ລາວເປັນຕົວລະຄອນລຳດັບທີ 34 ໃນເກມ, ເຮັດໃຫ້ການຕໍ່ສູ້ເພື່ອ Booyah ມີຄວາມໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ໜ້າແຂ່ງຂັນຫຼາຍຂຶ້ນ!

ຄວາມສາມາດຂອງຕົວລະຄອນ

Dasha ມີຄວາມສາມາດແຝງທີ່ເອີ້ນວ່າ “Partying on” ເຊິ່ງມີອິດທິພົນຫຼາຍປະການໄດ້ແກ່

  • ຫຼຸດຜ່ອນການລົດການສາກປືນລົງ 6%
  • ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການລົດການສາກປືນລົງ 6%
  • ຫຼຸດຄວາມເສຍຫາຍທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຕົກ 30%
  • ຫຼຸດເວລາໃນການຟື້ນຕົວຈາກການຕົກ 60%

New Character Dasha

ເພີ່ມລະດັບຕົວລະຄອນເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດ: ບັນລຸສະຖິຕິຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ລະດັບສູງສຸດ

  • ຫຼຸດຜ່ອນການລົດການສາກປືນລົງ 10%
  • ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການລົດການສາກປືນລົງ 10%
  • ຫຼຸດຄວາມເສຍຫາຍທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການຕົກ 50%
  • ຫຼຸດເວລາໃນການຟື້ນຕົວຈາກການຕົກ 80%

ຈາກທີ່ກ່າວມາ, ຈະເຫັນໄດ້ວ່າ Dasha ສາມາດທົນທານ ແລະ ຢູ່ລອດໄດ້ດີກວ່າ ໃນຊ່ວງເວລາຂອງເກມດ້ວຍທັກສະຕິດຕົວຂອງລາວ. ລາວຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນການຫຼົບໜີ, ຈາກອັນຕະລາຍ ແລະ ໄລ່ຂ້າຂອງສັດຕູ. ນອກນີ້, ລາວຍັງສາມາດ ໃຊ້ປືນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍການຫຼຸດອັດຕາການສາກປືນລົງ.

ຜູ້ຫຼີ້ນສາມາດປັບປ່ຽນການແຕ່ງໂຕຂອງລາວໄດ້ໂດຍໄດ້ຮັບຊຸດຂອງຕົວລະຄອນ Dasha ທີ່ເອີ້ນວ່າ Rebellious Prankster set. ມັນຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ເມື່ອ ຜູ້ຫຼີ້ນໄດ້ຮັບຕົວລະຄອນໃໝ່ນີ້.

ສັດລ້ຽງຕົວໃໝ່ Rockie

ສັດລ້ຽງຕົວໃໝ່ໄດ້ຮັບການແນະນຳໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບເກມ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະວາງຂາຍໄວໆນີ້! Rockie, ແມ່ນ Racoon ທີ່ມີການຫຼີ້ນແບບ Pank rock ບວກກັບແບບອິນເດຍແດງສີທະເລ, ຈະມີປະໂຫຍດສຳລັບຜູ້ຫຼີ້ນໃນລະຫວ່າງການຕໍ່​ສູ້. ທັກ​ສະ​ນີ້​ເອີ້ນ​ວ່າ Stay Chill. ເປັນຕົວປ່ຽນເກມເພື່ອຫຼຸດເວລາ Cooldown ຂອງການຕັ້ງ Active skill ລົງ 6%. ເພີ່ມລະດັບ Rockie 15% ເພື່ອຫຼຸດ Cooldown. Alock ຈະເປັນຄູ່ທີ່ດີສຳລັບສັດລ້ຽງຕົວໃໝ່ນີ້.

New Pet Rockie

ທ່ານຄິດແນວໃດກັບສິ່ງທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາໃໝ່ເຫຼົ່ານີ້? ຊ່ວຍແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຮູ້ຄວາມຄິດຂອງທ່ານ!

ຢ່າລືມຕື່ມເງິນໃນບັນຊີຂອງທ່ານທີ່ top up on your Free Fire ພຽງແຕ່ໃນ Codashop. ພວກເຮົາຮັບປະກັນປະສົບການຕື່ມເງິນທີ່ດີກວ່າ, ແລະ ປອດໄພກວ່າ, ພ້ອມຕົວເລືອກການຊຳລະເງິນທີ່ມີໃຫ້ເລືອກຫຼາກຫຼາຍ.

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here