MLBB: ຫ້າຮີໂຣ່ທີ່ໂຕ້ຕອບກັບ Fredrinn

0
62

Best Heroes to Counter Fredrinn

Fredrinn ອອກຈາກບ້ານຂອງລາວຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແລະ ປະຕິເສດຄວາມໄດ້ປຽບຂອງຊີວິດຜູ້ສູງສັກເພື່ອເຕີມເຕັມຄວາມຫິວຂອງລາວ ເພື່ອອິດສະລະພາບ ແລະ ການຜະຈົນໄພ. ລາວກຳລັງສຳຫຼວດແທ່ນບູຊາບູຮານໃນ Los Pecados ກັບເພື່ອນຂອງລາວ Fray ເມື່ອພວກເຂົາບັງເອີນສະດຸດກັບພິທີກຳທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ.

ຮູບພາບ Ghostly ແລ່ນຕາມປ່າ, ກໍ່ໃຫ້ເກີດການລົ້ມສະຫຼາຍຂອງຊາກຫັກພັງ. ທ່າມກາງຄວາມວຸ້ນວາຍ, Fray ເປີດໃຊ້ງານcrystal ວິເສດເຊິ່ງ Fredrinn ອອກຈາກອັນຕະລາຍ. ເມື່ອ Fredrinn ຕື່ນຂຶ້ນມາ, ທັງໝົດທີ່ລາວພົບເຫັນຄືເຂັມທິດຂອງ Fray ເຊິ່ງໝຸນຕົວຂຶ້ນຢ່າງດຸເດືອດ, ເບິ່ງເໝືອນຈະແນມຫາເຈົ້າຂອງ.

Fredrinn ຕັດສິນໃຈຢູ່ທີ່ Los Pecados ໃນຖານະຜູ້ປະເມີນສົມບັດເພື່ອຫາເງື່ອນງຳທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລາວໄດ້ກັບມາພົບກັບ Fray ອີກຄັ້ງ.

ຄວາມສາມາດ

ພະລັງຂອງ Fredrinn ມາຈາກແກ້ວວິເສດທີ່ Fray ມອບໃຫ້ເຂົາ. ມັນເຮັດໃຫ້ລາວສາມາດສ້າງ HP ຕາມຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເຂົາໄດ້ຮັບ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເປັນກອງໜ້າທີ່ຍືດຢຸ່ນໄດ້ຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ.

Passive – Crystalline Armor

Fredrinn ໄດ້ຮັບຄະແນນ 1 Combo ແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ທັກສະຂອງລາວຖືກສັດຕູທີ່ບໍ່ແມ່ນ minion. ຄະແນນ Combo ໃຊ້ເພື່ອເປີດໃຊ້ງານ ທັກສະທີ 3 ແລະ ທ່າໄມ້ຕາຍຂອງລາວ.

Fredrinn ເກັບ 100% ຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ລາວໄດ້ຮັບພາຍໃນ 5 ວິນາທີສຸດທ້າຍເປັນ Crystal Energy ແລະ ແປງ 25% ຂອງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ລາວສ້າງເປັນ HP.

ທັກສະ 1 – Piercing Strike

Fredrinn ແທງດາບຂອງລາວ, ສັດຕູຊ້າລົງ 30% ໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມໄລຍະການໂຈມຕີປົກະຕິຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງລາວ.

ທັກສະ 2 – Brave Assault

Fredrinn ໂດດໄປໃນທິດທາງເປົ້າໝາຍສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງຟີຊິກແກ່ສັດຕູຕົວທຳອິດທີ່ຖືກ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ  minion. ການໂຈມຕີປົກະຕິຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງລາວຈະເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍຟົ້ງລອຍໄປໃນອາກາດ.

ທັກສະ 3 – Energy Eruption

Fredrinn ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງຟີຊິກແກ່ສັດຕູທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ແລະ ຍົວະພວກເຂົາເປັນເວລາ 1 ວິນາທີ. ມັນໃຫ້ການປ້ອງກັນທາງຟີຊິກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນ cooldowns ຂອງທັກສະ 1 ແລະ ທັກສະ 2 ລົງ 75%. ມູນຄ່າ 1 ຄະແນນ Combo.

ທ່າໄມ້ຕາຍ – Appraiser’s Wrath

Fredrinn ແກວ່ງດາວຂອງລາວໄປຍັງທິດທາງເປົ້າໝາຍໃນພື້ນທີ່ຮູບກັງຫັນຫຼັງຈາກຜ່ານໄປໄລຍະໜຶ່ງ.  ສັດຕູທີ່ຢູ່ທາງກາງພື້ນທີ່ ຄວາມເສຍຫາຍ 175% Critical. ມູນຄ່າ 3 ຄະແນນ Combo.

ເຄັດລັບໃນການໂຕ້ຕອບ Fredrinn

ລວມທັກສະເຂົ້າດ້ວຍກັນເປັນກະແຈສຳຄັນຂອງ Fredrinn ເພື່ອສ້າງຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ເກມ. ແພັກ slows ແລະ stuns ພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ລາວເຮັດ combo ແລະ ຟື້ນຟູຕົວຊ່ວຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ tankiness ຂອງລາວລົງໄດ້ຫຼາຍ.

  • ໃຊ້ການ slows ແລະ stuns ຫຼາຍໆເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລາວ “ລັກ” HP ຈາກການໂຈມຕີ.
  • ຢ່າພະຍາຍາມທຳລາຍລາວໃນເວລາດຽວ, ແລະ ໃຊ້ເວລາໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ. ການຟື້ນຟູ HP ຂອງລາວຫຼຸດລົງຫຼັງຈາກຜ່ານໄປ 5 ວິນາທີ, ດັ່ງນັ້ນ ເວັ້ນໄລຍະທັກສະການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງເໝາະສົມ, ທ່ານຈະສາມາດກຳຈັດຈຳນວນ HP ທີ່ລາວໄດ້ຮັບກັບມາໄດ້.
  • ໃຊ້ຮີໂຣ່ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຈິງເພື່ອລົບລ້າງການປ້ອງກັນ bulked-up ໃນຊ່ວງທ້າຍເກມ.

ຮີໂຣ່ທີ່ຈະໂຕ້ຕອບກັບ Fredrinn

Karrie

MLBB Karrie

Karrie ສາມາດຟັນຂາດໂຄງສ້າງ DEF ໜັກຂອງ Fredrinn ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ດ້ວຍ Light wheels ຂອງລາວທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຈິງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. Phantom Step ເປັນ Blink ທີ່ມີ Cooldown ຕ່ຳ ເຊິ່ງມີປະໂຫຍດໃນການໄລ່ຕາມ Friedrinn ຫຼື ຫຼົບຫຼີກທັກສະການຟື້ນຟູ HP ແລະ ການຄວບຄຸມຝຸງຊົນ

ໃນຖານະນັກແມ່ນປືນທີ່ມີຄວາມຄ່ອງໂຕສູງ, Karrie ຈະບໍ່ມີບັນຫາໃນການຄວບຄຸມໄລຍະ ແລະ ກຳນົດການຕໍ່ສູ້ກັບ Fredrinn. ຮັກສາທ່າໄມ້ຕາຍ ແລະ ໃຊ້ມັນເມື່ອລາວຖືກເຮັດໃຫ້ເຄື່ອນທີ່ບໍ່ໄດ້ ຫຼື ເມື່ອບໍ່ມີໃຜສາມາດກະຕຸ້ນການຟື້ນຟູ and HP ຂອງລາວໄດ້.

Baxia

MLBB Baxia

ຖ້າການປະທະແລ້ວໜີ ບໍ່ແມ່ນທ່ານ, ທ່ານສາມາດຫຼີ້ນເປັນ Baxia ແລະ ຕໍ່ສູ້ແບບຕົວຕໍ່ຕົວກັບ Fredrinn. tank ນີ້ເຕັມໄປດ້ວຍທັກສະຄວບຄຸມຝຸງຊົນ ແລະ ທັກສະ Passive ທີ່ເປັນການເຢາະເຢີ້ຍ Fredrinn. Baxia ຫຼຸດເກະກຳບັງຂອງສັດຕູ ແລະ ການຟື້ນຟູ HP ດ້ວຍ 30% ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍສຸດທ້າຍທີ່ລາວໄດ້ຮັບດ້ວຍ 25.

ໄປທີ່ Dominance Ice ໃນຊ່ວງກາງເກມເພື່ອລົບລ້າງການຟື້ນຟູ HP ຂອງລາວ ແລະ ເຜົາຜານລາວດ້ວຍ Wand’s DOT (ຄວາມເສຍຫາຍເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ) ໃນຊ່ວງທ້າຍເກມ. EZ!

Dyrroth

MLBB Dyrroth

ດ້ວຍ Dyrroth, ທ່ານສາມາດທຳລາຍ Fredrinn ດ້ວຍແຮງ ແລະ ພະລັງທີ່ແທ້ຈິງ. ທັກສະ cooldown ຕໍ່າຂອງລາວສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ສະໝ່ຳສະເໝີ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການຟື້ນຟູ HP ຂອງລາວບໍ່ມີປະໂຫຍດ. Dyrroth ຍັງຟື້ນຟູ HP ດ້ວຍທັກສະpassive, ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມທົນທານ

ຕັດ Fredrinn ລົງດ້ວຍ Burst Strike ແລະ ຍ້າຍຕຳແໜ່ງດ້ວຍ Spectre Step ເປັນຄັ້ງຄາວກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງມອບຄວາມສະຫງ່າງາມດ້ວຍທ່າໄມ້ຕາຍ, Abysm Strike.

Gloo

MLBB Gloo

Fredrinn ປະສົມຜົນສຳເລັດໃນແນວໜ້າ. ໃຊ້ການ slows ແລະ CC ທີ່ບໍ່ມີໃຜທຽບໄດ້ຂອງ Gloo ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາວຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ຕິດຂັດ. ການ Build ຂອງ Sticky stacks ກັບທັກສະ 1 ແລະ ທັກສະ 2 ແລະ ໃຊ້ທ່ານໄມ້ຕາຍຂອງທ່ານເພື່ອດຶງລາວອອກຈາກໄລຍະຄວາມເສຍຫາຍ ຫາກລາວບໍ່ສາມາດໄປເຖິງມັນໄດ້.

Wanwan

MLBB Wanwan

ຄວາມຄ່ອງໂຕ ແລະ  True Damage ແມ່ນສູດສຳເລັດຂອງ Wanwan ໃນການປະທະກັບ Fredrinn. ສວມລາວລົງດ້ວຍ Sleeve Darts ແລະ ໂດດອອກຈາກໄລຍະຂອງມັນ. ຖ້າລາວປິດຊ່ອງຫວ່າງດ້ວຍ Brave Assault, ໃຫ້ເອົາ Crossbow of Tang ຂອງລາວອອກມາ ແລະ ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສະຖານະທີ່ຢູ່ຍົງຄົງກະພັນ. “ປຸກ” ດ້ວຍທັກສະ 2 ຖ້າລາວສາມາດສົ່ງທັກສະຄວບຄຸມຝູງຊົນມາໃສ່ທ່ານໄດ້.

ຢ່າລືມ ຕື່ມເງິນ Mobile Legends Diamonds ໄດ້ພຽງທີ່ Codashop ເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາຮັບປະກັນການຕື່ມເງິນທີ່ໄວວາ ແລະ ສະດວກກວ່າ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເພີດເພີນກັບປະສົບການຫຼີ້ນເກມທີ່ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ.  

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here