ສຸດຍອດຮີໂຣ ທີ່ເປັນຕາໜ້າສົນໃຈຊື້ໃນ Mobile Legends ປີ 2021 ນີ້

0
67

best-buy-hero-2021-1200x628

ເປັນປີໃໝ່ ແລະ ລະດູການໃໝ່ອີກຄັ້ງສຳລັບ Mobile Legends. ຈາກທີ່ກ່າວມາ, ເຖິງເວລາອັບເດດລາຍຊື່ຮີໂຣຂອງທ່ານແລ້ວ! ປີແລ້ວນີ້, Moonton ໄດ້ມອບຕົວລະຄອນທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນໃຫ້ກັບພວກເຮົາດ້ວຍທັກສະທີ່ຢອດຢ້ຽມ ແລະ ບໍ່ຄືໃຜຢ່າງໜ້າປະຫຼາດໃຈ. ກຽມ Battle Points ແລະ Diamonds ຂອງທ່ານໃຫ້ພ້ອມ, ນີ້ຄືລາຍຊື່ຮີໂຣທີ່ທ່ານຕ້ອງຊື້ໃນ MLBB ປີ 2021ນີ້!

FIGHTER (ນັກສູ້)

ຕົວແທນແຈກຢາຍຄວາມເສຍຫາຍໄລຍະໃຫ້ເຫຼົ່ານີ້ ຖືເປັນຕົວເລືອກຮອບດ້ານສຳລັບທີມ. ພວກເຂົາສ້າງ,​ປິ່ນປົວ, ແລະ ເພີ່ມທັກສະເພີ່ມຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນເມື່ອເກມດຳເນີນໄປ. ນັກສູ້ບາງຄົນຍັງສາມາດປັບຕົວເພື່ອຮັບບົດບາດເປັນສາຍແທ໋ງໃນສະຖານະການຕ່າງໆ.

Chou

Chou - MLBB

ຮີໂຣກັງຟູໜຸ່ມທີ່ຄ່ອງແຄ້ວຂອງພວກເຮົາເປັນທີ່ຮັກຂອງແຟນໆຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ. ລາວມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຫຼາຍໃນການໄລ່ຂ້າສັດຕູດ້ວຍການເຕະທີ່ໜັກໜ່ວງ. ການໂດດໃສ່ທີ່ຍອດຢ້ຽມຂອງລາວສາມາດ ດີບັຟ ການໂຈມຕີແບບຕໍ່ເນື່ອງ, ເຮັດໃຫ້ເປັນການຫຼົບໜີທີ່ມີປະສິດທິພາບ. Chou ອາດໃຊ້ງານຍາກ, ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າທ່ານຮູ້ ແລະ ຊຳນານກັບລາວແລ້ວ, ການເຕະສັດຕູໄປຍັງຫໍຄອຍຂອງທ່ານ ຈະກາຍເປັນຝັນຮ້າຍທັນທີ. 

ໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ແຂງແກ່ນ, ທ່ານຍັງສາມາດສ້າງ Chou ເປັນສາຍແທ໋ງຂອງທ່ານ.

Yu Zhong

Yu Zhong - MLBB

ການມາຮອດຂອງ ມັງກອນດຳ (Black Dragon) ເຮັດໃຫ້ເກີດຊີວິດໃໝ່ໃນເກມ. ພະລັງສຸດຍອດຂອງ Yu Zhong ຄືລາວສາມາດປ່ຽນຕົນເອງເປັນມັງກອນບິນໂຕໃຫຍ່ທີ່ເຝົ້າແຕ່ທຳລາຍສັດຕູ ແລະ ເມື່ອລາວແປງບໍ່ທັນສຳເລັດ-ຮ່າງ ມັງກອນຂອງລາວເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມທັກສະອື່ນໆ. ຖ້າຫາກເລີ່ມແປງຖືກຕ້ອງ (ເລືອກຕາມທີ່ແຄບ), ລາວແມ່ນຍາກທີ່ຈະຫຼຸດຄ່າພະລັງໄດ້. ດ້ວຍຄວາມສາມາດພິເສດ ແລະ ການໂຈມຕີແບບຕໍ່ເນື່ອງທີ່ຍອດຢ້ຽມ, Yu Zhong ເປັນຕົວເລືອກໃນລະດັບຕົ້ນໆຂອງທ່ານສຳລັບ ນັກສູ້.

MARKSMAN (ມືປືນ)

ສຳລັບຕົວລະຄອນທີ່ໂຈມຕີໄລຍະໄກ, ທ່ານຕ້ອງເລືອກຮີໂຣ ທີ່ມີການທຳລາຍສູງ ແລະ ຄວາມສາມາດແບບ snowball ທີ່ໂດດເດັ່ນເພື່ອຄຸມເກມໄປຮອດຊ່ວງສຸດທ້າຍ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ອາດເຮັດໃຫ້ສັດຕູພິການໄດ້ພາຍໃນ ໜຶ່ງ ຫຼື ສອງຄັ້ງ. ນອກນີ້, ເບິ່ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າລາວມີຄວາມຄ່ອງຕົວເພື່ອເຮັດໃຫ້ທ່ານລອດຈາກການໂຈມຕີໃນຂັ້ນຕົ້ນຫຼືບໍ່

Brody

Brody - MLBB

ມາຮູ້ຈັກກັບ Brody ທີ່ບໍ່ແມ່ນມືປືນທົ່ວໄປຂອງທ່ານ. ລາວບໍ່ໄດ້ໃຊ້ປືນຫຼືອາວຸດໃດໆໃນການຍິງສັດຕູ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາວບໍ່ຄືໃຜ. ລາວສາມາດສັ່ງຄື້ນຄວາມຕາຍກະທົບໃສ່, ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງຮ່າງກາຍ. AOE ທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຂອງລາວເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການຕໍ່ສູ້ແບບທີມ ແລະ ຍັງສາມາດຕື່ມພະລັງການໂຈມຕີພື້ນຖານຂອງລາວເພື່ອສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເພີ່ມເຕີມ. ພຽງແຕ່ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະລະມັດລະວັງໃນຊ່ວງທຳອິດຂອງເກມເພື່ອປ້ອງກັນຊ່ອງວ່າງລະດັບ

Wanwan

Wanwan - MLBB

ຢ່າປະໝາດ Wanwan. Agile Tiger ຕົວນີ້ສາມາດຮັບຄວາມປ່າເຖື່ອນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍກັບທັກສະຂັ້ນສູງຂອງນາງ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງວ່າ, ຖ້າຫາກທ່ານຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ ເປົ້າລູກໜ້າ (Crossbow of Tang) ຂອງນາງ, ການຫຼົບໜີເກືອບວ່າຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍ. ນອກຈາກການທຳລາຍແບບ Burst ແລະ Reap ຂອງນາງແລ້ວ, ຍັງມີການເຄື່ອນທີ່ ທີ່ມີຄວາມໄວສູງຂອງ Wanwan ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ດີທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງນາງ. ເມື່ອມີຊ່ຽວຊານນັກແມ່ນປືນຄົນນີ້ ແລະ ທ່ານຈະມີອາວຸດທີ່ໝັ້ນຄົງໃນການຕໍ່ສູ້ເປັນທີມ.

MAGE (ຈອມເວດ)

ຮີໂຣຈອມເວດຂອງທ່ານຄວນເຮັດໜ້າທີ່ໄດ້ດີໃນເລື່ອງຂອງການຄວບຄຸມການໂຈມຕີແບບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ໃນການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍດ້ວຍເວດມົນ. ພວກເຂົາຄວນເຮັດວຽກເປັນຝ່າຍສະໜັບສະໜຸນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮີໂຣຫຼັກຂອງທີມຢູ່ລອດ ແລະ ຫຼົບໜີຈາກການໂຈມຕີໄດ້. ຈອມເວດມັກຈະສະຫຼາດ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານຕ້ອງສ້າງແຜນການຫຼົບໜີຂອງທ່ານເອງ ແລະ ລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ

Vale

Vale - MLBB

Vale ມີຜົນການດຳເນີນງານຂ້ອນຂ້າງດີໃນປີທີ່ຜ່ານມາ. ລາວຖືກເຮັດໃຫ້ເກັ່ງຂຶ້ນຫຼາຍຄັ້ງ ແລະ ຖືກເລືອກເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ Esports ທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ MPL. ແລະ ລາວບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜິດຫວັງເລີຍ. ລາວມີເວດມົນສ້າງຄວາມເສຍຫາຍສູງ ທີ່ສາມາດຄວບຄຸມສັດຕູໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເມື່ອ stack. ລາວມີ AOE, CC ແລະ ການທຳລາຍລ້າງແບບ burst. ການຂ້າແບບ One-hit ບໍ? ພະນັນໄດ້ເລີຍ! ທັກສະແບບ passive ຂອງລາວໃຫ້ຄວາມໄວໃນການເຄື່ອນທີ່ສູງສຸດເຖິງ 80 points ຂອງຄວາມໄວສູງສຸດຂອງ stacks. ນອກນີ້, ລາວຍັງມີສະກິນ (ສຸດທ້າຍ!) ເຊິ່ງມີຄວາມເໝາະສົມສຳລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ Vale!

Luo Yi

Luo Yi - MLBB

ຈອມເວດທີ່ເກັ່ງທີ່ສຸດໃນເມືອງ, Yin-yang Geomancer ຄົນນີ້ມີການໂຈມຕີທີ່ເຈັບປວດຫຼາຍ. ທັກສະທຳອິດ ແລະ ສຳຮອງຂອງນາງແມ່ນສ້າງຄວາມໜ້າລຳຄານ ແລະ ຍາກທີ່ຈະຫຼົບຫຼີກລາວໄດ້. ນາງແມ່ນເກັ່ງໃນການໂຈມຕີແບບຕໍ່ເນື່ອງດ້ວຍການໝຸນຂອງນາງ, ເຮັດໃຫ້ສັດຕູຊ້າລົງໄດ້ເຖິງ 60%. ແລະ ຖ້າທ່ານຢູ່ທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກ, ການກຳນົດເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງນາງສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍທ່ານ ແລະ ທີມຂອງທ່ານໄດ້ສູ່ໄຊຊະນະເປັນຢ່າງດີ.

ASSASSIN (ມືສັງຫານ)

ປ່ອຍໃຫ້ມືສັງຫານຂອງທ່ານກຳຈັດສັດຕູຕົວຮ້າຍແຮງຢ່າງບໍ່ມີບ່ອນຕິ. ນັກຮົບເງົາ, ເຈົ້າສະເໜ່ເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຮັບການຝຶກຝົນມາຢ່າງດີ ເພື່ອສົ່ງພະລັງໂຈມຕີນັກຂ້າ ແລະ ຍູ້ຫໍຄອຍຢ່າງງຽບ ແລະ ບໍ່ເປັນທີ່ໜ້າສົ່ງໄສ. ພວກເຂົາອາດເບິ່ງຄືໃຊ້ງານຍາກ, ແຕ່ເມື່ອທ່ານຈັດການຕຳແໜ່ງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສ້າງເຟມໃຫ້ສຳເລັດ, ທ່ານອາດສາມາດຮັບຜິດຊັອບທີມໄດ້.

Benedetta

Benedetta - MLBB

ມືສັງຫານໃໝ່ລ່າສຸດທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຜິດຫວັງ! Shadow Ranger ຄົນນີ້ ມີປະສິດທິພາບໃນການຂ້າແບບເຊີໄພ ໂດຍສະເພາະ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບຮູບແບບການຫຼີ້ນຂອງນາງ. Benedetta ເປັນສິ່ງທີ່ຜູ້ໃຊ້ມືສັງຫານຕ້ອງມີ ເພາະນາງສາມາດປ້ອງກັນຕົນເອງໄດ້ດີ (ທັກສະສຳຮອງ), ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວທີ່ສຸດ, ແລະ ຍັງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງຮ່າງກາຍໄດ້ຢ່າງໂດດເດັ່ນ. ນາງກໍ່ຂ້ອນຂ້າງໜ້າລຳຄານ ຄືກັນ ເພາະຫາກໍ່ພວມມາໂຜ່ ມາແຕ່ໃສກໍ່ບໍ່ຮູ້.

Zilong

Zilong - MLBB

ນັກສູ້/ນັກຂ້າຄົນນີ້ ໄດ້ຄືນຊີບອາຊີບຂອງລາວດ້ວຍການປັບປຸງໃໝ່ລ່າສຸດຈາກ Project Next. Zilong ມີຄວາມໜ້າຢ້ານກົວຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດຮື້ຫໍຄອຍ ຫຼື ສັງຫານເຕົ່າທັງໝົດດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຕ້ອງການຍູ້/ ແຍກບໍ? ຝາກໄວ້ກັບ Zilong. ລາວສາມາດດຶງຮີໂຣໄດ້ດ້ວຍຫອກຂອງລາວຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ ແລະ ສາມາດຂ້າພວກເຂົາໄດ້ໃນບໍ່ພໍເທົ່າໃດນາທີ. ໃນແງ່ຂອງຄວາມໄວໃນການເຄື່ອນທີ່ ມີຮີໂຣບໍ່ພໍເທົ່າໃດຄົນທີ່ສາມາດຕໍ່ສູ້ລາວໄດ້. OG ຮີໂຣທີ່ບໍ່ມີວັນຕາຍ!

TANK (ສາຍປ້ອງກັນ)

ຮີໂຣສາຍແທັງແມ່ນ ຮີໂຣ່ທີ່ມີພະລັງປ້ອງກັນຕົວເອງສູງຂອງທ່ານ. ພວກເຂົາສະຫຼະຮ່າງກາຍເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດເພື່ອນຮ່ວມທີມ, ເລີ່ມການປະທະ, ຂັງສັດຕູ, ແລະ ເປັນຜູ້ນຳໃນການຍູ້. ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຜູ້ໃຊ້ແທ໋ງສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອເພີ່ມບົດບາດນີ້ຄື ການສ້າງພວກເຂົາໃຫ້ແຂງແກ່ງເນື່ອງຈາກພວກເຂົາຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍທຳມະຊາດໂດຍມີຄວາມເສຍຫາຍຕ່ຳ.

Atlas

Atlas - MLBB

ຍັກທີ່ສຸພາບຂອງພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ທັງໝົດ. Atlas, Ocean Gladiator,ແມ່ນມີຄວາມຈຸພຽງພໍທີ່ຈະຄວບຄຸມສຳລັບສະມາຊິກໃນລະຫວ່າງການຕໍ່ສູ້. ລາວມີຄວາມສາມາດໃນການໂຣມມິງທີ່ດີ ເຊິ່ງມາຈາກທັກສະທີສອງຂອງລາວ, ເຮັດໃຫ້ລາວມີຄວາມສາມາດຕອບສະໜອງໃນຖານະຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ, ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ທີ່ມີຍຸດທະວິທີການຫຼົບໜີທີ່ມີປະສິດທິພາບ ເຊັ່ນກັນ. ເພິ່ງພາ Atlas ໃນການຕໍ່ສູ້ແບບຕໍ່ເນື່ອງຈາກ Fatal Links ultimate ສາມາລອັກຮີໂຣ່ຫຼາຍຕົວ, ໃຫ້ຢຸດ ແລະ ດຶງພວກເຂົາກະທົບໃສ່ກັບພື້ນ.

Khufra

Angela - MLBB

The Desert Tyrant ຍັງຄົງເປັນຕົວຫຼັກສຳລັບຜູ້ຫຼີ້ນສາຍແທ໋ງໃນປີ 2021 ນີ້. Khufra ແມ່ນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຍອດຢ້ຽມໃນການຕໍ່ສູ້ແບບຕ່ໍເນື່ອງ. ທັກສະທີສອງຂອງລາວໃນການ Bouncing Ball ແມ່ນມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສ້າງຄວາມໜ້າລຳຄານໃນການບຸກ ແລະ ການປ້ອງກັນ. ສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງລາວເປັນທີ່ມັກຂອງທຸກຄົນໃນການຕໍ່ສູ້ແບບຕໍ່ເນື່ອງ. ການວາງຕຳແໜ່ງມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ການເພີ່ມສະຕັນຂອງລາວ. ການລອັກສັດຕູ + ອັດຕາການຟື້ນຟູ HP ຄືໝັດທີໜື່ງ-ສອງຂອງລາວ.

SUPPORT (ສາຍຊ່ວຍເຫຼືອ)

ຢ່າໃຊ້ຮີໂຣຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານເພື່ອການໄດ້ຮັບ. ພວກເຂົາພະຍາຍາມຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອໃຫ້ທີມມີຊີວິດ ແລະ ຢູ່ລອດຕະຫຼອດການແຂ່ງຂັນ. ພວກເຂົາສ້າງເກາະກຳບັງ. ພວກເຂົາປົກປ້ອງ. ພວກເຂົາຍັງໂຈມຕີແບບຕໍ່ເນື່ອງ. ທຸກທີມຕ້ອງການສາຍຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ.

Angela

Angela - MLBB

Angela ຍັງເປັນຮີໂຣຫຼັກທີ່ດີທີ່ສຸດໃນທີ່ນີ້. Roaming ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງນາງ ຕ້ອງຂອບໃຈທັກສະສຸງສຸດໃນ Heartguard ຂອງນາງ. ໃນລະຫວ່າງທີ່ຢູ່ໃກ້ຊິດ, Angela ຈະມອບເກາະກຳບັງໃຫ້ມິດຂອງນາງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມເສຍຫາຍ ເມື່ອນາງສາມາດໃຊ້ທັກສະຂອງນາງໄປພ້ອມໆກັນ ໃນຂະນະທີ່ປົກປ້ອງຢູ່. ນາງໄດ້ໂຈມຕີແບບຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງໜ້າລຳຄານກັບທັກສະທີສອງຂອງນາງ ແລະ ສ້າງການປົກປ້ອງນາງກ່ອນ. ນາງສາມາດປົກປ້ອງທຸກຄົນ ແຕ່ ມືປືນ/ນັກສູ້ຈະຕ້ອງຖືກປົກປ້ອງເປັນຄົນທຳອິດ. 

Mathilda

Mathilda - MLBB

ມາໃຫ້ໂອກາດກັບຮີໂຣສາຍຊ່ວຍເຫຼືອ/ມືສັງຫານ ໃໝ່ສຸດ ເພື່ອສາຍແສງໃນປີນີ້.  Mathilda ແມ່ນເປັນໜຶ່ງໃນນີ້. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການປະກັນຕົວທ່ານໃຫ້ພົ້ນຈາກອັນຕະລາຍ — ທັກສະທີສອງຂອງນາງ (Guiding Wind) ຄືການໄດ້ມອບເກາະກຳບັງ, ຄວາມໄວໃນການເຄື່ອນທີ່, ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພັນທະມິດຫຼົບໄປຍັງ Mathilda.  ນາງຍັງເພີ່ມພະລັງການຍິງໃຫ້ກັບການໂຈມຕີຂອງທ່ານດ້ວຍທ່າໄມ້ຕາຍທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງນາງເຊິ່ງເຮັດວຽກດ້ວຍການຄວບຄຸມການໂຈມຕີແບບຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ດີ.

ຢ່າລືມ ຕື່ມເງິນ Mobile Legends Diamonds ຂອງທ່ານ ພຽງແຕ່ທີ່ Codashop. ພວກເຮົາຮັບປະກັນ ການຕື່ມເງິນທີ່ໄວ ແລະ ສະດວກກວ່າ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມ່ວນຊື່ນກັບປະສົບການ ຫຼີ້ນເກມທີ່ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ.

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here