ມາເບິ່ງ: ຮູບໂສມໃໝ່ຂອງ Minotaur, Alpha, ແລະ Karina ຂອງ Mobile Legends

0
329

Revamped heroes MLBB

ທ່ານຄິດວ່າໃຜໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ Project NEXT 2021 ນີ້?

Mobile Legend ພວມເປີດຕົວການປັບປຸງທີ່ສຳຄັນໃນ Patch 1.5.88. ໜຶ່ງໃນຄຸນສົມບັດທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນ Project NEXT 2021 ແລະ ການມາເຖິງຂອງຮີໂຣ່ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ທັງສາມແຫ່ງໃນ Minotaur, Alpha, ແລະ Karina. ມາເບິ່ງຮູບໂສມທີ່ສົດໃໝ່ ແລະ ທັກສະທີ່ດີຂຶ້ນຂອງພວກເຂົາ!

Minotaur

Old Minotaur

Revamped MinotaurMinotaur New Model

ການປັບປຸງໃໝ່ຂອງ Minotaur ມຸ່ງເນັ້ນໄປທີ່ຮູບໂສມຂອງເຂົາຫຼາຍຂຶ້ນ. ລູກຊາຍຂອງ Minos, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືກັບຄື້ນກະທົບຂອງລາວທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍທາງພາຍນອກ, ໄດ້ຮັບຮູບແບບທີ່ຮ້າຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ຊຸດເກາະທີ່ແຂງແຮງກວ່າຜ່ານມາຫຼາຍຂຶ້ນ. ຄ້ອນທີ່ໜັກຂອງລາວຍັງປາກົດ deadlier ກັບໜາມທີ່ຍື່ນອອກມາທັງໝົດ.

Minotaur MLBB
Image Credit: Moonton / Mobile Legends

ທັກສະ

ທັກສະ Passive ຂອງ Minotaur ໄດ້ຮັບການປັບ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຂງແຮງຂອງລາວໃນແງ່ຂອງເອຟເຟັກ. cooldown ຂອງລາວຕອນນີ້ຕັ້ງຄ່າໃໝ່ເມື່ອເຂົາເຂົ້າສູ່ Rage State. ນອກຈາກນີ້, ທັກສະທີສອງຂອງລາວ (Motivation Roar) ຕອນນີ້ມາພ້ອມກັບເອັຟເຟັກໃໝ່ທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມການໂຈມຕີຂັ້ນພື້ນຖານຂອງລາວເປັນເວລາ 5 ວິນາທີ ເມື່ອປ່ຽນທັກສະ.

Alpha

Old Alpha

Revamped AlphaAlpha New Model

ລຸ້ນໃໝ່ຫຼ້າສຸດຂອງ Alpha ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງມີໃຈຄວາມສຳຄັນຫຼັງຈາກການປັບປຸງໃໝ່. ລຸ່ນໃໝ່ (ແລະ ປັບປຸງບໍ?) ຕອນນີ້ມາພ້ອມກັບຊື່ໃໝ່ສຳລັບຮູບໂສມເລີ່ມຕົ້ນຂອງລາວ– ດາບແຫ່ງການເປັນສັດຕູ. ນັກສູ້ຂັ້ນສູງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີນີ້ ລວມຄວາມເສຍຫາຍຂອງລາວ (ກັບການໂຈມຕີ support ຈາກ Beta) ກັບຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາສຸດທ້າຍໃນການຕໍ່ສູ້.

Alpha MLBB
Image Credit: Moonton / Mobile Legends

ທັກສະ

ທັກສະຂອງ Alpha ໄດ້ຮັບການປັບດ້ວຍ ທັກສະແຄັບ ຂອງລາວ ດີຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນ combo ຂອງລາວທີ່ຜູ້ຫຼີ້ນຄຸ້ນເຄີຍຢູ່ແລ້ວ. ການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນ Alpha ຄື Ultimate ຂອງລາວ (Alpha, Charge). ກ່ອນການປັບປຸງໃໝ່, Ulti ຂອງລາວຍອມໃຫ້ລາວນັອກສັດຕູໃນອາກາດຕາມວິທີຂອງລາວ, ໂດຍມີຈຸດສຸດທ້າຍຄືຕຳແໜ່ງດຽວທີ່ລາວສາມາດຈັດການກັບຄວາມເສຍຫາຍຂອງລາວໄດ້. ຫຼັງຈາກການເພີ່ມປະສິດທິພາບ Alpha ສາມາດນັອກສັດຕູທັງໝົດໄປພ້ອມກັນໃນອາກາດ ແລະ ໄປຍັງປາຍທາງສຸດທ້າຍ. ສິ່ງນີ້ເຮັດໃຫ້ການໂຈມຕີຂອງລາວ, ພ້ອມກັບໄຟ support ຂອງ Beta ເນັ້ນໄປທີ່ສັດຕູທັງໝົດໃນການປະທະກັນ.

Karina

Old Karina

Revamped KarinaKarina New Model

ຫຼັງຈາກການປັບປຸງໃໝ່, ມູນຄ່າຂອງ Karina ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂື້ນ, ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໃນການຈັດແຣັງເກມ. ຕັ້ງແຕ່ການອອກແບບຕົວລະຄອນສູ່ກົນໄກທັກສະ, Karina ໂສມໃໝ່ເປັນຕຳນານຢ່າງປະຕິເສດບໍ່ໄດ້! ນັກຂ້າໄລຍະໃກ້ທີ່ຕີໄດ້ຍາກນີ້ ດ້ວຍຄວາມເສຍຫາຍຈາກການລະເບີດສຸງເຮັດໃຫ້ທັກສະຂອງນາງໄດ້ຮັບການປັບໃຫ້ເໝາະສົມເພື່ອກຳຈັດສັດຕູໃຫ້ໄວຂຶ້ນ.

Karina MLBB
Image Credit: Moonton / Mobile Legends

ທັກສະ

ໃນຮູບແບບໃໝ່ຂອງນາງຈາກ, ສະກິວ Passive ຂອງ Karina (Shadow Combo) ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເພີ່ມຂື້ນ, ເຊິ່ງຈະຈັດການກັບເປົ້າໝາຍເມື່ອພວກເຂົາຖືກຕີສາມຄັ້ງ. ການກະຕຸ້ນ Shadow Combo ທີ່ເປົ້າໝາຍຮີ່ໂຣ່ຍັງລົດ CD ສຳລັບທັກສະທຳອິດ ແລະ ທັກສະທີສອງຂອງລາວ. ສຳລັບ Ultimate (Shadow Assault) ຂອງລາວບໍ່ພຽງແຕ່ ເຮັດໃຫ້ລາວວ່ອງໄວຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ຍັງເອີ້ນ Shadowform ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງເປົ້າໝາຍຂອງລາວ. ການລອງທັກສະອີກຄັ້ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ Karina ກັບໄປຍັງຕຳແໜ່ງຂອງ Shadowform ໄດ້ຢ່າງໄວວາ. Karina ຍັງຖິ້ມ Shadow Mark ໄວ້ກັບສັດຕູທີ່ຖືກ Ultimate ຂອງລາວ, ແລະ cooldown ຈະຖືກຣີເຊັດເມື່ອເປົ້າໝາຍທີ່ມີ Shadow Mark ແມ່ນຕາຍ.

ຍັງສາມາດເບິາງໄດ້: Awakening, Project Next 2021 Cinematic Trailer

ຢ່າລືມຕື່ມເງິນໃນ Mobile Legend Diamonds ຂອງທ່ານທີ່ Codashop ເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາຮັບປະກັນການຕື່ມເງິນທີ່ໄວ ແລະ ສະດວກກວ່າ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເພີດເພີນກັບປະສົບການຫຼີ້ນເກມທີ່ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ.

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here