Lao Telecom X Mobile Legends ກັບມາອີກຄັ້ງພ້ອມແຈກໂຊກສອງຊັ້ນແບບບໍ່ຕ້ອງລຸ້ນລວມມູນຄ່າ 11,000,000ກີບ!!!

0
3431

?Lao Telecom X Mobile Legends ກັບມາອີກຄັ້ງພ້ອມແຈກໂຊກສອງຊັ້ນແບບບໍ່ຕ້ອງລຸ້ນລວມມູນຄ່າ 11,000,000ກີບ!!!

ເງື່ອນໄຂກິດຈະກຳ Lao Telecom X Mobile Legends First Daily 7 Spender

ລຸ້ນຮັບຂອງລາງວັນງ່າຍໆພຽງແຕ່ເຕີມເກມ Mobile Legends ທີ່ມີຢູ່ໃນ Codashop 337ເພັດ ຫຼື 70,000ກີບຂື້ນໄປຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 13 – 28/08/2022.

? ຂອງລາງວັນປະກອບມີ

ເຕີມເກມ Mobile Legends ທີ່ Codashop 337ເພັດຂື້ນໄປຮັບຟຣີ 337ເພັດ ແລະ Lao Telecom Package Data ສຳລັບ 7ທ່ານແລກຂອງແຕ່ລະມື້.
*ລະບົບຈະເລີ່ມນັບເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ 10:00AM ຂອງແຕ່ລະມື້.

ເຕີມເກມທີ່ນີ້ເລີຍ

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here