10 ອັນດັບຕົ້ນນັກຂ້າຂອງ MLBB ທີ່ຈະລົງໃນຊີຊັນ 26

0
78

Top 10 MLBB Assassins

ຊັນທີ່ແລ້ວພວກເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າ Tanks ໃນ Mobile Legends ກາຍເປັນ meta ແລະ ຄອງທຸກເກມ rank ໄດ້ແນວໃດ. ການເລືອກຫຼັກເນັ້ນໄປທີ່ Akai, Balmod, ແລະ Thamuz. ແຕ່ຊີຊັນນີ້,  meta ໃນ Mobile Legends ໄດ້ປ່ຽນໄປອີກຄັ້ງ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມນິຍົມໃນນັກຂ້າ ໃນຊີຊັນຜ່ານມາ, ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າ ທ່າອ່ຽງຈະກັບມາອີກຄັ້ງໃນຊີຊັນນີ້ 26. 

ຕອນນີ້ພວກເຮົາທຸກຄົນຮູ້ແລ້ວວ່າມີສັງຫານຈະກັບມາຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງອີກຄັ້ງ, ທ່ານອາດຈະສົງໃສວ່າຈະເລືອກໃຜ. ກວດສອບບົດຄວາມນີ້ຫາກທ່ານກຳລັງແນມຫານັກຂ້າທີ່ໜ້າຈະລອງໃນຊີຊັນ 26 ນີ້.

10.) Hanzo

Hanzo MLBB

The Demon Ninja lurking in the Shadows

ຈຸດດີ

Hanzo ມີຄວາມສາມາດຮອບດ້ານ ແລະ ອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄລຍະຍາວ. ດ້ວຍສະກິວອາສູນໂລຫິດຂອງລາວ, ລາວສາມາດຈັດການສັດຕູໄດ້ດີຢ້ຽມໃນຂະນະທີ່ລີ້ຊ້ອນຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ປອດໄພ ແລະ ສາມາດຫຼົບໜີຈາກສະຖານະການທີ່ຍາກລຳບາກໄດ້ຢ່າງໄວວາ. ບໍ່ຕ້ອງເວົ້າເຖິງວ່າລາວສາມາດເອີ້ນ Ame no Habakiri ມາກັດກິນ creeps ໄດ້, ເຮັດໃຫ້ລາວເປັນຊາວນາທີ່ມີຄວາມໄວທີ່ສຸດໃນ Mobile Legends

ຈຸດອ່ອນ 

ຮ່າງກາຍດັ້ງເດີມຂອງລາວສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍເຮັດເປັນເຊືອກຜີ, ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍດັ້ງເດີມຂອງລາວສ່ຽງຕໍ່ການໂຈມຕີໃດໆ. ມັນຈະຊ່ວຍໄດ້ຖ້າວ່າທ່ານຊ່ວຍເຊື່ອງຮ່າງກາຍຂອງລາວໄວ້ໃນພຸ່ມໄມ້. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ,  Hanzo ຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດ

ຮີໂຣ່ທີ່ສາມາດຕໍ່ກອນໄດ້:

 • Aldous
 • Ling
 • Fanny

9.) Saber

Saber MLBB

A swordsman in pursuit of invincibility

ຈຸດດີ

Saber ໝື່ນໄຫຼຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ. ລາວມີຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມຝູງຊົນທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ສາມາດຂັດຂວາງສັດຕູໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ  ອະນຸຍາດໃຫ້ທີມຂອງລາວເຂົ້າຄວບຄຸມສະໜາມຮົບ. ຄວາມສາມາດຂັ້ນສູງສຸດຂອງລາວຜະສົມຜະສານຄວາມເສຍຫາຍຈາກການລະເບີດສູງ ແລະ ສະກິວການຄວບຄຸມຝູງຊົນເຮັດໃຫ້ລາວຍາກທີ່ຈະເອົາຊະນະໃນການປະທະ.

ຈຸດອ່ອນ:

ລາວມີ HP ບາງ ແລະ ຂາດຄວາມສາມາດໃນການດູດເລືອດຊີວິດ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາຍາກໃນການເຮັດຟາມ ແລະ ລະຫວ່າງການຕໍ່ສູ້ແບບ 1 ຕໍ່ 1. 

ຮີໂຣ່ທີ່ສາມາດຕໍ່ກອນໄດ້:

 • Argus
 • Gatotkaca
 • Benedetta

8.) Natalia

Natalia MLBB

The Assassin exiled by the Moniyan Empire

ຈຸດດີ

Natalia ແມ່ນນັກຂ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບຢ່າງເຫຼືອເຊື່ອໃນການຕໍ່ສູ້ກັບນັກແມ່ນປືນ ແລະ ນັກເວດ. Natalia ກໍ່ຍັງເກັ່ງໃນການແຍກຍູ້ດັນ ແລະ ທຳລາຍປ້ອມປາການຂອງສັດຕູ້ໂດຍບໍ່ຖືກກວດພົບ. ຊຸດສະກິວຂອງລາວຊ່ວຍໃຫ້ລາວກຳຈັດເປົ້າໝາຍໄດ້ຢ່າງໄວວາ

ຈຸດອ່ອນ

Natalia ມີຊ່ວງເວລາທີ່ຍາກລຳບາກໃນການຕໍ່ສູ້ກັບ tanks ແລະ ຮີໂຣ່ນັກສູ້. ກິດຈະກຳໂຣມມິງຂອງລາວສາມາດຕິດຕາມໄດ້ຢ່າງງ່າຍດ້າຍໂດຍການຖ່ອງຄາຖາ AOE ຫຼື ພຽງແຕ່ສຸ່ມໂຈມຕີລາວ.

ຮີໂຣ່ທີ່ສາມາດຕໍ່ກອນໄດ້:

 • Rafaela 
 • Lesley
 • Baxia 

7.) Karina

Karina MLBB

The Killer from the Dark Elf tribe

ຈຸດດີ

Karina ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼັງຈາກເປັນຕົວເລືອກປົກະຕິໃນ MPL ID ຊີຊັນທີ 8 — ສ່ວນຫຼັກແລ້ວເປັນຍ້ອນເນື້ອໃນ OP Tank Build. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໃຊ້ບິວການປ້ອງກັນການປ້ອງກັນທີ່ສົມບູນກັບລາວ, Karina ກໍ່ຍັງສາມາດຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ຢ່າງມະຫາສານດ້ວຍສະກິວ Passive ຂອງລາວ. ລາວເປັນເຄື່ອງຈັກສັງຫານ; ການໃຊ້ສະກິວສູງສຸດຂອງລາວສາມາດກຳຈັດສັດຕູໄດ້ໃນເວລາທີ່ບໍ່ນານ. 

ຈຸດອ່ອນ

Karina ເປັນຮີໂຣ່ທີ່ຕ້ອງເພິ່ງພາທີມ. ລາວບໍ່ສາມາດຍູ້ ຫຼື ປ້ອງກັນປ້ອມປາການພຽງລຳພັງ ແລະ ມີສະກິວສະເພາະເປົ້າໝາຍ. ມັນຈະຊ່ວຍໄດ້ຖ້າທ່ານເລືອກສະຫຼາດໃນການໂຈມຕີຮີໂຣ່ໃນການປະທະ.

ຮີໂຣ່ທີ່ສາມາດຕໍ່ກອນໄດ້:

 • X.Borg
 • Lylia
 • Eudora

6.) Benedetta

Benedetta MLBB

The Shadow Ranger

ຈຸດດີ

Benedetta ຍັງຄົງເປັນໜຶ່ງໃນນັກຂ້າທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ Mobile Legends ຊີຊັນນີ້. ລາວມີຊຸດອຸປະກອນທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອເອົາຊະນະທີມກົງກັນຂ້າມ. ຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນຂອງລາວໂດດເດັ່ນໃນການປະທະ, ສະກິວການຫຼົບໜີຂອງລາວນັ້ນຫາທີ່ປຽບບໍ່ໄດ້, ແລະ ລາວເອົາຊະນະຝ່າຍກົງກັນຂ້າມດ້ວຍຮູບແບບການຫຼີ້ນທີ່ໂຈມຕີໂດຍໄວຂອງລາວ.

ຈຸດອ່ອນ: 

ຊຸດສະກິວຂອງລາວນັ້ນສັບຊ້ອນ, ບໍ່ແນະນຳສຳລັບຜູ້ຫຼີ້ນເລີ່ມຕົ້ນ, ແລະ ໃຊ້ງານຍາກສຳລັບການຕໍ່ສູ້ແບບທີມ.

ຮີໂຣ່ທີ່ສາມາດຕໍ່ກອນໄດ້:

 • Wanwan
 • Ling
 • Minsitthar  

5. ) Aamon

Aamon MLBB

The Duke of Shards

ຈຸດດີ

Aamon ຍັງຄົງເປັນມືສັງຫານທີ່ອັນຕະລາຍຢ່າງຫຼາຍເນື່ອງຈາກສະກິວ Passive ຂອງລາວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລາວສາມາດປົກປິດຕົວເອງໄດ້ເປັນຄັ້ງຄາວ. ແຕ່ນັ້ນຍັງບໍ່ແມ່ນທັງໝົດ. Aamon ກໍ່ຍັງສາມາດທຳລາຍຄວາມເສຍຫາຍຈຳນວນຫຼາຍທີ່ບໍ່ມີສາລະເຮັດໃຫ້ລາວສາມາດທຳລາຍລ້າງເປົ້າໝາຍໄດ້ຢ່າງໄວວາ.

ຈຸດອ່ອນ

ລາວແມ່ນອ່ອນແອໃນຊ່ວງຕົ້ນເກມ ແລະ ນຳໃຊ້ຍາກເນືອງຈາກຊຸດສະກິວທີ່ສັບຊ້ອນຂອງລາວ. ທ່ານຕ້ອງລະວັງໃຫ້ຫຼາຍໃນການຕໍ່ສູ້ທຳອິດ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານອາດຈະກາຍເປັນຜູ້ປ້ອນບໍ່ມີປະໂຫຍດໃນຊ່ວງທ້າຍເກມ.

ຮີໂຣ່ທີ່ສາມາດຕໍ່ກອນໄດ້:

 • Chou
 • Ruby
 • Eudora

4.) Hayabusa

Hayabusa MLBB

The Crimson Shadow

ຈຸດດີ

Hayabusa ຍາດອັນດັບທີສີ່ຂອງລາຍຊື່ນັກຂ້າທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຊີຊັນນີ້ດ້ວຍສະກິວ Shadow ຂອງລາວ. ລາວສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍມະຫາສານໄດ້ພຽງແຕ່ຈິ້ມໄປທີ່ເປົ້າໝາຍ, ມີຄວາມຄ່ອງໂຕສູງ, ແລະ ເຮັດດາເມຈ ລະເບີດໄດ້ຢ່າງມະຫາສານດ້ວຍທ່າໄມ້ຕາຍຂອງລາວ. Hayabusa ສາມາດເປັນຄູ່ຕໍ່ສູ້ທີ່ສົມບູນແບບສຳລັບນັກຂ້າອື່ນໆໃນ Mobile Legends. 

ຈຸດອ່ອນ

ຈຸດອ່ອນຢ່າງໜຶ່ງຂອງ Hayabusa ຄືລາວເພິ່ງພາ buff ຫຼາຍເກີນໄປ.

ຮີໂຣ່ທີ່ສາມາດຕໍ່ກອນໄດ້:

 • Sun
 • Chou
 • Saber

3.) Helcurt

Helcurt MLBB

The Shadowbringer

ຈຸດດີ

Helcurt ຈະຕ້ອງເປັນນັກຂ້າທີ່ເກັ່ງທີ່ສຸດໃນຊີຊັນນີ້. ລາວມີສະກິວເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ເພື່ອຫຼົບໜີ ຫຼື ຊຸ່ມໂຈມຕີສັດຕູໄດ້ທຸກເລັນ. ລາວສາມາດເອົາຊະນະສະຖານະການຕໍ່ສູ້ແບບ 1 ຕໍ່ 1 ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໂດຍໃຊ້ສະກິວທຳອິດເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສັດຕູຂອງລາວຖືກມິດງຽບເປັນເວລາ 1.5 ວິນາທີ. ສະກິວ passive ຂອງລາວເພີ່ມຄວາມໄວໃນການໂຈມຕີ  10% ແລະ ຄວາມໄວໃນການເຄື່ອນທີ່ 65%, ແລະ ທັກສະສູງສຸດແບບພິເສດຂອງລາວສາມາດສົ່ງສັດຕູທີ່ແລ່ນກັບສູ່ຄວາມປອດໄພເມື່ອສະກິວຖືກລ່າຍອອກ. ລາວຍັງເປັນຊາວນາທີ່ມີຄວາມໄວເຮັດໃຫ້ລາວຂຶ້ນລະດັບຢ່າງໄວວາ ແລະ ກາຍເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອເກມດຳເນີນໄປ.

ຈຸດອ່ອນ

Helcurt ອ່ອນແອໃນຊ່ວງຕົ້ນເກມ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານຕ້ອງລະມັດລະວັງໃນການຢືນເລນ ແລະ ບໍ່ໂຫດຮ້າຍເກີນໄປ. ຮີໂຣ່ CC ຍັງສາມາດຕໍ່ກອນກັບລາວໄດ້.

ຮີໂຣ່ທີ່ສາມາດຕໍ່ກອນໄດ້:

 • Roger
 • Hayabusa
 • Lancelot

2.) Gusion

Gusion MLBB

The Holy Blade

ຈຸດດີ

Gusion ຄອງຕຳແໜ່ງທີສອງໃນຖານະນັກຄ້າທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ Mobile Legend ໃນຊີຊັນ 26. ລາວແຂງແກ່ງໃນຊ່ວງຕົ້ນເກມ ເມື່ອທຽບກັບນັກຂ້າອື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ລາວຈັດການກັບສັດຕູໄດ້ງ່າຍ. ລາວກໍ່ຍັງມີສະກິວການ blink ຫຼາກຫຼາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ປຽບໃນການໂຈມຕີແບບບຸກ ແລະ ຫຼົບໜີສັດຕູ. ບໍ່ຕ້ອງສົງໄສເລີຍວ່າລາວສາມາດແບກຮັບທີມໄດ້.

ຈຸດອ່ອນ

ບັນຫາດຽວຂອງຮີໂຣ່ໂຕນີ້ຄືຊຸດສະກິວຂອງລາວນັ້ນຍາກທີ່ຕ້ອງຊ່ຽວຊານ, ແລະ ລາວສາມາດລັອກຮີໂຣ່ໄດ້ຄັ້ງລະໜຶ່ງໂຕເທົ່ານັ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລາວເກືອບຈະຜ່ານພົ້ນບໍ່ໄດ້.

ຮີໂຣ່ທີ່ສາມາດຕໍ່ກອນໄດ້

 • Sun
 • Zhask
 • Lancelot

1.)  Lancelot

Lancelot MLBB

The Prodigal son and genius swordsman of House Baroque

ຈຸດດີ

Lancelot ຄອງຕຳແໜ່ງສູງສຸດໃນຖານະນັກຂ້າທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ Mobile Legends ສຳລັບຊີຊັນນີ້. Lancelot ມີສະກິວການເຄື່ອນໄຫວທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການໄລ່ຕາມ ຫຼື ຫຼົບໜີສັດຕູຖ່າມກາງນັກຂ້າຄົນອື່ນໆ. ສະກິວຂອງລາວຍັງມີ cooldown ທີ່ໄວ, ຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນສູງ, ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເນື່ອງ, ແລະ ລາວແຂງແກ່ງຢ່າງຕໍ່ເນືອ່ງແຕ່ຊ່ວງຕົ້ນເກມຈົນຮອດທ້າຍເກມ.

ຈຸດອ່ອນ

ບັນຫາດຽວຂອງການໃຊ້ສະກິວຂອງ Lancelot ຄືມັນທ້າທາຍໃນການດຳເນີນການ. ລາວກໍ່ຍັງຂາດຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມຝູງຊົນ.

ຮີໂຣ່ທີ່ສາມາດຕໍ່ກອນໄດ້:

 • Silvanna
 • Ruby 
 • Chou

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here