รับไอเทมพิเศษ ZEPETO x Codashop Anniversary แค่เติม Zem ก็ได้ฟรีไปเลย! | โปรโมชัน

0
64904

แคมเปญฉลอง ZEPETO x Codashop Anniversary
รับไอเทมสุดชิคแบบฟรี ๆ แค่เติม Zem ที่ Codashop

Zepeto Codashop ฟรีไอเทม

?ZEPETO x Codashop Collaboration?


ระยะเวลาโปรโมชัน

26 พฤศจิกายน 2564 (00.00 น.) – 6 ธันวาคม 2564 (22:59 น.)

เงื่อนไขโปรโมชัน

1.ในช่วงเวลาโปรโมชัน เมื่อลูกค้าเติม Zem เกม Zepeto ขั้นต่ำ 29 Zems ขึ้นไป และกรอก Email ให้ถูกต้อง จะได้รับไอเทมพิเศษคือ หมวก ZEPETO x Codashop

เติมZemเลย

2.ไอเทมจะถูกจัดส่งให้หลังจบระยะเวลาโปรโมชัน ภายใน 3 วันทำการ *ต้อง

3.จำกัด 1 ไอเทม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไขการร่วมรายการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

  1. ในช่วงเวลากิจกรรม เมื่อเติม Zem เกม Zepeto ตั้งแต่ 29 Zems ขึ้นไป จะได้รับไอเทมคอลเลคชั่นพิเศษ ZEPETO x Codashop Collaboration
  2. กรุณาใส่อีเมลให้ถูกต้องทุกครั้งที่ทำรายการ เพราะทางบริษัทจะใช้อีเมลในการติดต่อผู้โชคดีและส่งรางวัลทางอีเมล หากใส่ผิดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ลูกค้าทุกกรณี
  3. สิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ถอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
  4. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิด ข้อกำหนดและ เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ Codashop หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
  5. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
  6. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไขการร่วมรายการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของ Codashop ถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องนำส่งเอกสารตามที่บริษัทฯร้องขอ เพื่อใช้ในการรับรางวัล

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here