ZEPETO Flash Sale!

0
655
ZEPETO Flash Sale

[ZEPETO] ใช้โค้ด 12ZPTCLAUS เพื่อรับส่วนลด 12 บ.ทันทีสำหรับแพ็คเกจ 14 Zems ขึ้นไป!

ระยะเวลากิจกรรม

ภายในวันที่ 15 – 16 ธ.ค. เท่านั้น

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ใช้โค้ด 12ZPTCLAUS สำหรับแพ็คเกจ 14 ZEMS ขึ้นไป
 2. ส่วนลด 12 บ.เท่านั้น
 3. จำกัดการใช้งานวันที่ 15 – 16 ธ.ค. 65 
 4. ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์ต่อคน
 5. จำกัดที่ 1,200 สิทธิ์
 6. สามารถใช้ได้ทุกช่องทางการเติมเงิน
 7. สิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ถอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 8. โดยการเข้าร่วมในแคมเปญ ผู้ใช้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญและพร้อมที่จะให้ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญ รวมถึงการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง หรือการตัดสินใจใด ๆ ที่ทำโดย Codashop
 9. ในการเข้าร่วมแคมเปญนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้ให้ความยินยอม ในการประมวลผล ใช้ และ/หรือโอน (หากจำเป็น) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วม โซเชียลมีเดีย และรูปถ่ายที่ส่งมาเพื่อวัตถุประสงค์ของแคมเปญนี้
 10. ในกรณีที่บริษัทพบว่ามีการฉ้อโกง การแลกรางวัลในทางที่ผิด หรือกิจกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไขการร่วมรายการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Codashop

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here