เติม ROX ลุ้น iPad กับ Codashop x TrueMoney Wallet | โปรโมชัน

0
1224

ลุ้นจักหนัก แจกจัดเต็ม เติม ROX ที่ Codashop และชำระด้วย TrueMoney Wallet ลุ้นรับ iPad mini รุ่นล่าสุด, Diamonds และไอเทมในเกมอีกเพียบ!!

ระยะเวลาโปรโมชั่น

 22 (09.00 น.) ตุลาคม ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 (23.59 น.)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  1. ในช่วงเวลากิจกรรม เมื่อเติมเงินเกม ROX บน Codashop ชำระด้วย TrueMoney Wallet ทุกๆ 150 บาทจะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล
   (เช่น คุณ A เติมเงิน ROX ในช่วงเวลากิจกรรมผ่าน TrueMoney Wallet ราคา 150 บาท จำนวน 10 ครั้ง, 500 บาท จำนวน 2 ครั้ง คุณ A จะมียอดเติมรวม 2,500 บาท คุณ A จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทั้งหมด 16 สิทธิ์) สำหรับเศษที่ไม่ถึง 150 บาท จะเป็นการปัดลง เช่น 200 บาท จะได้ 1 สิทธิ์
   หมายเหตุ: ผู้ชนะจะได้รับ 1 รางวัลต่อ 1 ท่านเท่านั้น ยิ่งเติมมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
  2. ผู้เล่นจะต้องใส่อีเมลให้ถูกต้องทุกครั้งที่ทำรายการสั่งซื้อ เพราะทางบริษัทจะใช้อีเมลในการสุ่มผู้โชคดีและประกาศรางวัลทางอีเมล หากใส่ผิดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ลูกค้าทุกกรณี
  3. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ผ่านทางอีเมล

เติม Diamonds เลย

ของรางวัล 

รางวัลที่ 1 : iPad mini Gen 6 (64 GB Wifi)
รางวัลที่ 2 : 220,750 diamonds
รางวัลที่ 3 : 220,750 diamonds
รางวัลที่ 4 : 55,650 diamonds
รางวัลที่ 5 : 55,650 diamonds
รางวัลที่ 6 : Premium Gift Packs: กล่องสุ่มเหรียญกาชา* 20
รางวัลที่ 7 : Premium Gift Packs: กล่องสุ่มเหรียญกาชา* 20
รางวัลที่ 8 : Premium Gift Packs: กล่องสุ่มเหรียญกาชา* 20
รางวัลที่ 9 : Premium Gift Packs: กล่องสุ่มเหรียญกาชา* 20
รางวัลที่ 10 : Premium Gift Packs: กล่องสุ่มเหรียญกาชา* 20
รางวัลที่ 11 : Premium Gift Packs: กล่องสุ่มเหรียญกาชา* 20
รางวัลที่ 12 : Premium Gift Packs: กล่องสุ่มเหรียญกาชา* 20
รางวัลที่ 13 : Premium Gift Packs: กล่องสุ่มเหรียญกาชา* 20
รางวัลที่ 14 : Premium Gift Packs: กล่องสุ่มเหรียญกาชา* 20
รางวัลที่ 15 : Premium Gift Packs: กล่องสุ่มเหรียญกาชา* 20
รางวัลที่ 16 : Basic Gift Packs : เสบียง Enchant*1 และ เสบียง Refine*1
รางวัลที่ 17 : Basic Gift Packs : เสบียง Enchant*1 และ เสบียง Refine*1
รางวัลที่ 18 : Basic Gift Packs : เสบียง Enchant*1 และ เสบียง Refine*1
รางวัลที่ 19 : Basic Gift Packs : เสบียง Enchant*1 และ เสบียง Refine*1
รางวัลที่ 20 : Basic Gift Packs : เสบียง Enchant*1 และ เสบียง Refine*1
รางวัลที่ 21 : Basic Gift Packs : เสบียง Enchant*1 และ เสบียง Refine*1
รางวัลที่ 22 : Basic Gift Packs : เสบียง Enchant*1 และ เสบียง Refine*1
รางวัลที่ 23 : Basic Gift Packs : เสบียง Enchant*1 และ เสบียง Refine*1
รางวัลที่ 24 : Basic Gift Packs : เสบียง Enchant*1 และ เสบียง Refine*1
รางวัลที่ 25 : Basic Gift Packs : เสบียง Enchant*1 และ เสบียง Refine*1

 

หมายเหตุ

 1. ในช่วงเวลากิจกรรม เมื่อเติมเงินเกม ROX บน Codashop ผ่านช่องทาง TrueMoney Wallet ทุกๆ 150 บาทจะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล (เช่น คุณ A เติมเงิน ROX ในช่วงเวลากิจกรรมผ่าน TrueMoney Wallet ราคา 150 บาท จำนวน 10 ครั้ง, 500 บาท จำนวน 2 ครั้ง คุณ A จะมียอดเติมรวม 2,500 บาท คุณ A จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทั้งหมด 16 สิทธิ์) สำหรับเศษที่ไม่ถึง 150 บาท จะเป็นการปัดลง เช่น 200 บาท จะได้ 1 สิทธิ์
 2. ยิ่งเติมมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลมาก
 3. กรุณาใส่อีเมลให้ถูกต้องทุกครั้งที่ทำรายการ เพราะทางบริษัทจะใช้อีเมลในการสุ่มผู้โชคดีและประกาศรางวัลทางอีเมล หากใส่ผิดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ลูกค้าทุกกรณี
 4. สิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ถอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 5. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิด ข้อกำหนดและ เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ Codashop หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไขการร่วมรายการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของ Codashop ถือเป็นที่สิ้นสุด

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here