เติม MLBB ลุ้นรับเพชรฟรี! เมื่อจ่ายด้วยเบอร์ AIS หรือบัตรเงินสด One-2-Call

0
3274

เติมเพชรเกม MLBB ชำระด้วยเบอร์ AIS หรือบัตรเงินสด One-2-Call! ลุ้นรับเพชรกว่า 28,000 เพชร ครบทุกๆ 100 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรับรางวัล

 

Codashop-MLBB-AIS-Top-up-bonus-campaign

ระยะเวลาโปรโมชัน

30 ตุลาคม 2564 (09.00 น.) – 19 พฤศจิกายน (23.59 น.)  2564

เติมด้วยเบอร์ AIS

เติมด้วยบัตรเงินสด 1-2-Call

กติกาการเข้าร่วม
1) ผู้เล่นจะต้องเติมเพชรเกม MLBB ที่ Codashop และชำระด้วย เบอร์ AIS หรือบัตรเงินสด One-2-Call! เท่านั้น
2) ผู้เล่นจะต้องทำรายการสำเร็จและกรอกอีเมลล์ทุกครั้งที่ทำรายการ หากไม่กรอกหรือกรอกผิดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทุกกรณี
3) ผู้เล่นเติมเงินครบทุกๆ 100 บาท รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรับรางวัล (นับยอดรวมเช่น เติมราคาใดก็ตามรวม 1000 บาท รับ10สิทธิ์ลุ้นรับรางวัล)
4) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

ของรางวัล

ของรางวัล
รางวัลที่ 1 1,430 Diamonds
รางวัลที่ 2 1,430 Diamonds
รางวัลที่ 3 1,430 Diamonds
รางวัลที่ 4 1,430 Diamonds
รางวัลที่ 5 1,430 Diamonds
รางวัลที่ 6 1,430 Diamonds
รางวัลที่ 7 1,430 Diamonds
รางวัลที่ 8 1,430 Diamonds
รางวัลที่ 9 1,430 Diamonds
รางวัลที่ 10 1,430 Diamonds
รางวัลที่ 11 1,430 Diamonds
รางวัลที่ 12 1,430 Diamonds
รางวัลที่ 13 1,430 Diamonds
รางวัลที่ 14 1,430 Diamonds
รางวัลที่ 15 1,430 Diamonds
รางวัลที่ 16 1,430 Diamonds
รางวัลที่ 17 1,430 Diamonds
รางวัลที่ 18 1,430 Diamonds
รางวัลที่ 19 1,430 Diamonds
รางวัลที่ 20 1,430 Diamonds

 

เงื่อนไขและรายละเอียดโปรโมชัน

  1. ในช่วงเวลากิจกรรม เมื่อเติมเงินเกม MLBB บน Codashop และชำระผ่านเบอร์ AIS หรือบัตรเงินสด One-2-Callทุกๆ 100 บาทจะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล (เช่น คุณ A เติมเงิน MLBB ในช่วงเวลากิจกรรมผ่าน เบอร์ AIS ราคา 100 บาท จำนวน 10 ครั้ง, ผ่านเบอร์บัตรเงินสด One-2-Call 500 บาท จำนวน 2 ครั้งคุณ A จะมียอดเติมรวม 2,000 บาท คุณ A จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทั้งหมด 20 สิทธิ์) สำหรับเศษที่ไม่ถึง 100 บาท จะเป็นการปัดลง เช่น 120 บาท จะได้ 1 สิทธิ์
  2. ยิ่งเติมมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลมาก
  3. กรุณาใส่อีเมลให้ถูกต้องทุกครั้งที่ทำรายการ เพราะทางบริษัทจะใช้อีเมลในการสุ่มผู้โชคดีและประกาศรางวัลทางอีเมล หากใส่ผิดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ลูกค้าทุกกรณี
  4. สิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ถอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
  5. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิด ข้อกำหนดและ เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ Codashop หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
  6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไขการร่วมรายการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของ Codashop ถือเป็นที่สิ้นสุด

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here