ลุ้นรับ iPad Gen 9th แค่เติม Genshin Impact และชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท

0
2270

ลุ้นรางวัลทุกการเติม Genshin Impact เมื่อชำระด้วย TrueMoney Wallet ทุก ๆ 150 บาทรับ 1 สิทธิ์ลุ้น iPad gen 9 ตั้งแต่ 10 – 24 ตุลาคม 2564
ยิ่งเติมมาก ยิ่งได้ลุ้น

ระยะเวลาโปรโมชัน | 10 – 24 ตุลาคม 2564

การเข้าร่วมโปรโมชัน Genshin Impact เดือนตุลาคม 2021

 1. เมื่อลูกค้าเติม Genshin Impact บน Codashop โดยชำระด้วย TrueMoney Wallet  ทุกๆ 150 บาทจะได้ 1 สิทธิ์สุ่มรางวัล
 2. ต้องระบุอีเมลทุกคำสั่งซื้อ โดยระบบจะนับจากยอดรวมทั้งหมดที่ท่านสะสมเข้ามา เช่น คุณ A มียอดเติมเงินรวมคือ 1500 บาท คุณ A จะได้รับสิทธิ์สุ่มรางวัลทั้งหมด 10 สิทธิ์โดยทีมงาน TrueMoney Wallet จะเป็นผู้สุ่ม
  (สำหรับเศษที่ไม่ถึง 150 บาท จะเป็นการปัดลง เช่น 175 บาท จะได้ 1 สิทธิ์)
 3. ลูกค้าจะต้องใส่อีเมลให้ถูกต้องทุกครั้งที่ทำรายการสั่งซื้อ เพราะทางบริษัทจะใช้อีเมลในการสุ่มผู้โชคดีและประกาศรางวัลทางอีเมล หากใส่ผิดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ลูกค้าทุกกรณี
 4. ประกาศรางวัล วันที่ 15 พ.ย. ทางอีเมลของผู้โชคดี สามารถติดตามประกาศได้ที่ Facebook : Codashop.TH

เติมแล้วลุ้นรางวัลเลย

ของรางวัล 

รางวัลที่ 1  iPad (รุ่นที่ 9) รุ่น Wi-Fi (64Gb) 
รางวัลที่ 2 iPad (รุ่นที่ 9) รุ่น Wi-Fi (64Gb) 
รางวัลที่ 3 iPad (รุ่นที่ 9) รุ่น Wi-Fi (64Gb) 
รางวัลที่ 4 iPad (รุ่นที่ 9) รุ่น Wi-Fi (64Gb) 

 

เงื่อนไขและรายละเอียด 

เติม Genesis Crystals  เกม Genshin Impact ที่ Codashop และชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท ลุ้นรับของรางวัลมากมาย!

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “เติม Genesis Crystals เกม Genshin Impact และชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ทที่ CODASHOP ลุ้นรับของรางวัลมากมาย!!” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ท่านจะต้องยอมรับ และตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

 1. รายการส่งเสริมการขาย จัดขึ้นโดย Codashop ประเทศไทย “Codashop” และ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด “บริษัท”
 2. ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 3. รางวัลนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น
 4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ยืนยันการรับสิทธิตามวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หาก Codashop และ บริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายCodashop และบริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้รางวัลรวมทั้งสิทธิในการเรียกค่าเสียหายผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 5. รายละเอียดและเงื่อนไขการรับของรางวัลมีดังนี้

5.1ลูกค้าจะต้องเติมเงินเกม Genshin Impact บน Codashop และเลือกชำระด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท เท่านั้น

51.1. กรอก UID เกม Genshin Impact

5.1.2. เลือกจำนวน Genesis Crystals ที่ต้องการเติม

5.1.3.   เลือกช่องทางชำระเงิน TrueMoney wallet เท่านั้น

5.1.4.   กรอกอีเมลทุกครั้งที่ทำรายการสั่งซื้อ เพราะทางบริษัทจะใช้อีเมลในการสุ่มผู้โชคดีและประกาศรางวัลทาง อีเมล หากใส่ผิดหรือไม่กรอกอีเมล บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ลูกค้าทุกกรณี

5.1.5.    กดปุ่ม “ซื้อตอนนี้” เพื่อเริ่มทำการชำระเงิน

5.1.6.    เมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพชรจะถูกส่งไปที่บัญชีเกม Genshin Impact ทันที

5.2     ทุกๆ 150 บาทจะได้ 1 สิทธิ์สุ่มรางวัล (ลูกค้าสามารถเติมราคาสูงกว่า 150 บาทได้ โดยจะนับสิทธิ์จากยอดเติมทั้งหมดที่เติมสะสมเข้ามาในช่วงระยะเวลากิจกรรม) หมายถึงในระยะเวลากิจกรรม คุณ A มียอดเติมเงินรวมคือ 1500 บาท คุณ A จะได้รับสิทธิ์สุ่มรางวัลทั้งหมด 10 สิทธิ์โดยทีมงาน TrueMoney Wallet จะเป็นผู้สุ่ม

5.2.1 ของรางวัลกิจกรรมมีดังนี้ :

รางวัลที่ 1 : รับ iPad (รุ่นที่ 9) รุ่น Wi-Fi (64Gb) 

รางวัลที่ 2 : รับ iPad (รุ่นที่ 9) รุ่น Wi-Fi (64Gb) 

รางวัลที่ 3 : รับ iPad (รุ่นที่ 9) รุ่น Wi-Fi (64Gb) 

รางวัลที่ 4 : รับ iPad (รุ่นที่ 9) รุ่น Wi-Fi (64Gb) 

 1. Codashop ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของ Codashop ถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของ Codashop เท่านั้น และขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของรางวัล และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 3. กรณีที่มีการซื้อสินค้าไปแล้วและมีการยกเลิกการซื้อสินค้าในภายหลังซึ่งรวมทั้ง Void หรือ Refund บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทสามารถยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
 4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด โทร 1240

10.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Codashop โทร. http://m.me/Codashop.TH

11.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากโปรโมชันนี้ ยังสามารถได้รับรางวัลจากโปรโมชันอื่น ๆ ใน Codashop 10.10 รวมถึงโปรโมชั่น AIS x PUBG Mobile x Midasbuy อีกด้วย

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here