ยิ่งเติมก็ยิ่งลุ้น! เติมเพชร ROX ผ่าน TrueMoney Wallet ลุ้นรับ IPAD Air และเพชรกว่า 1,200,000 Diamonds

0
4302

ระยะเวลาโปรโมชั่น

13 – 31 สิงหาคม 2564

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 1. ในช่วงเวลากิจกรรม เมื่อเติมเงินเกม ROX บน Codashop ชำระด้วย TrueMoney Wallet ทุกๆ 300 บาทจะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล
  (เช่น คุณ A เติมเงิน ROX ในช่วงเวลากิจกรรมผ่าน TrueMoney Wallet ราคา 100 บาท จำนวน 20 ครั้ง, 500 บาท จำนวน 2 ครั้ง คุณ A จะมียอดเติมรวม 3,000 บาท คุณ A จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทั้งหมด 10 สิทธิ์) สำหรับเศษที่ไม่ถึง 300 บาท จะเป็นการปัดลง เช่น 350 บาท จะได้ 1 สิทธิ์
  หมายเหตุ: ผู้ชนะจะได้รับ 1 รางวัลต่อ 1 ท่านเท่านั้น ยิ่งเติมมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
 2. ผู้เล่นจะต้องใส่อีเมลให้ถูกต้องทุกครั้งที่ทำรายการสั่งซื้อ เพราะทางบริษัทจะใช้อีเมลในการสุ่มผู้โชคดีและประกาศรางวัลทางอีเมล หากใส่ผิดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ลูกค้าทุกกรณี
 3. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 29 กันยายน 2564 ผ่านทางอีเมล

ของรางวัล

ลำดับที่ รายละเอียดของรางวัล
รางวัลที่ 1 IPAD Air Wi-Fi 2020 (64GB)
รางวัลที่ 2 IPAD Air Wi-Fi 2020 (64GB)
รางวัลที่ 3 ROX 220,750 diamonds
รางวัลที่ 4 ROX 220,750 diamonds
รางวัลที่ 5 ROX 220,750 diamonds
รางวัลที่ 6 ROX 109,450 diamonds
รางวัลที่ 7 ROX 109,450 diamonds
รางวัลที่ 8 ROX 109,450 diamonds
รางวัลที่ 9 ROX 109,450 diamonds
รางวัลที่ 10 ROX 109,450 diamonds

เติม Diamonds เลย

ตัวอย่างวิธีการเติมเงิน

ขั้นตอนที่ 1:

 • เข้าสู่หน้าเติมเงิน ROX บน Codashop
 • ใส่ Role ID และ Server ให้ถูกต้อง
 • เลือกราคาที่ต้องการเติม ไม่จำกัดราคาขั้นต่ำ แต่นับยอดการเติมเงินรวมทั้งหมดหลังจากจบกิจกรรม (เช่น คุณ A เติมเงิน ROX ในช่วงเวลากิจกรรมผ่าน TrueMoney Wallet ราคา 100 บาท จำนวน 20 ครั้ง, 500 บาท จำนวน 2 ครั้ง คุณ A จะมียอดเติมรวม 3,000 บาท คุณ A จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทั้งหมด 10 สิทธิ์) สำหรับเศษที่ไม่ถึง 300 บาท จะเป็นการปัดลง เช่น 350 บาท จะได้ 1 สิทธิ์
 • เลือกการชำระเงินด้วย TrueMoney Wallet (ทรูมันนี่ วอลเล็ต)
 • กรุณากรอกอีเมลทุกครั้งที่ทำรายการและกรอกอีเมลที่ถูกต้อง และกด “ซื้อตอนนี้”

ขั้นตอนที่ 2: จะปรากฏรายละเอียดการสั่งซื้อ กรุณาตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน และทำการชำระเงิน”

ขั้นตอนที่ 3: กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ผูกกับ TrueMoney Wallet จากนั้นกด “ดำเนินการต่อ”

ขั้นตอนที่ 4: กรอกหมายเลข OTP ที่ได้รับจาก SMS จากนั้นกด “ยืนยัน”

ขั้นตอนที่ 5: การสั่งซื้อสำเร็จ กด “กลับไปที่ผู้ขาย” เพื่อดูรายละเอียดการสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 6: เพชรจะเข้าสู่บัญชี ตามราคาที่ได้เติมไป

หมายเหตุ

 1. ในช่วงเวลากิจกรรม เมื่อเติมเงินเกม ROX บน Codashop ผ่านช่องทาง TrueMoney Wallet ทุกๆ 300 บาทจะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล (เช่น คุณ A เติมเงิน ROX ในช่วงเวลากิจกรรมผ่าน TrueMoney Wallet รวม 3,000 บาท คุณ A จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทั้งหมด 10 สิทธิ์)
 2. ยิ่งเติมมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลมาก
 3. กรุณาใส่อีเมลให้ถูกต้องทุกครั้งที่ทำรายการ เพราะทางบริษัทจะใช้อีเมลในการสุ่มผู้โชคดีและประกาศรางวัลทางอีเมล หากใส่ผิดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ลูกค้าทุกกรณี
 4. สิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ถอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 5. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิด ข้อกำหนดและ เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ Codashop หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไขการร่วมรายการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของ Codashop ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here