โปรโมชัน Merry Genshin Christmas ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษ | Genshin Impact

0
2767

กิจกรรมพิเศษส่งท้ายปี เติม Genesis Crystals หรือพรแห่งดวงจันทร์ที่ Codashop ลุ้นรับ Christmas Gift Set สุดพิเศษ
10 รางวัล ห้ามพลาด!! 

Genshin Impact Christmas promotion

เติมแล้วลุ้นเลย!

ระยะเวลาโปรโมชัน

15 ธันวาคม 2564 (09.00 น.) – 5 มกราคม 2565 (23:59 น.)

เงื่อนไขโปรโมชัน

 1. เมื่อเติม Genesis Crystals หรือ พรแห่งดวงจันทร์ ที่ Codashop ครบทุก ๆ 100 บาท รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรับ Christmas Gift Set จาก Codashop
 2. ต้องกรอกอีเมล ทุกครั้งที่ทำการสั่งซื้อ ระบบจะนับยอดรวมที่เติมเข้ามาในอีเมลเดียวกัน เช่น คุณ A เติม Genesis Crystlas และ พรแห่งดวงจันทร์ ทั้งหมด 2,450 บาท คุณ A จะได้รับทั้งหมด 24 สิทธิ์ *ยอดที่ไม่ถึง 100 บาท จะเป็นการปัดลง)
 3. ผู้เล่นจะต้องใส่อีเมลให้ถูกต้องทุกครั้งที่ทำรายการสั่งซื้อ เพราะทางบริษัทจะใช้อีเมลในการสุ่มผู้โชคดีและประกาศรางวัลทางอีเมล หากใส่ผิดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ลูกค้าทุกกรณี
 4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 26 มกราคม 2564 ผ่านทางอีเมลของผู้โชคดี และ Facebook : Codashop.TH

ของรางวัล

-Christmas Gift Set จำนวน 10 รางวัล

 

หมายเหตุ

 1. ในช่วงเวลากิจกรรม เมื่อเติมเงินเกม Genshin Impact บน Codashop ทุกๆ 100 บาทจะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล (เช่น คุณ A เติมเงิน Genshin Impact ในช่วงเวลากิจกรรม 200 บาท จำนวน 10 ครั้ง, 500 บาท จำนวน 2 ครั้ง คุณ A จะมียอดเติมรวม 3,000 บาท คุณ A จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทั้งหมด 30 สิทธิ์) สำหรับเศษที่ไม่ถึง 100 บาท จะเป็นการปัดลง เช่น 220 บาท จะได้ 2 สิทธิ์
 2. ยิ่งเติมมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลมาก
 3. กรุณาใส่อีเมลให้ถูกต้องทุกครั้งที่ทำรายการ เพราะทางบริษัทจะใช้อีเมลในการสุ่มผู้โชคดีและประกาศรางวัลทางอีเมล หากใส่ผิดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ลูกค้าทุกกรณี
 4. สิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ถอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 5. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิด ข้อกำหนดและ เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ Codashop หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไขการร่วมรายการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของ Codashop ถือเป็นที่สิ้นสุด

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here