ลุ้นรับรางวัลสุดปังต้อนรับ Yae Miko แค่เติม Genshin Impact ที่ Codashop แล้วรับลุ้นรับรางวัลเลย!

0
3017

แฟน ๆ Codashop ทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. ถึง 2 มี.ค. 2565 แค่เติม Genesis Crystals หรือพรแห่งดวงจันทร์ ที่ Codashop แล้วลุ้นรางวัลสุดปังมากมาย!

Genshin Impact top-up win prize

เติมแล้วลุ้นเลย!

ระยะเวลาโปรโมชัน

16 กุมภาพันธ์ 2565 (09.00 น.) – 2 มีนาคม 2565 (23:59 น.)

เงื่อนไขโปรโมชัน

 1. เมื่อเติม Genesis Crystals หรือ พรแห่งดวงจันทร์ ที่ Codashop แล้วจะได้รับลิงก์กิจกรรมตามอีเมลที่ระบุไว้
 2. ต้องกรอกอีเมล ทุกครั้งที่ทำการสั่งซื้อ
 3. ผู้เล่นจะต้องใส่อีเมล ทุกครั้งที่ทำรายการสั่งซื้อ เพราะทางบริษัทจะใช้อีเมลในการสุ่มผู้โชคดีและประกาศรางวัลทางอีเมล หากใส่ผิดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ลูกค้าทุกกรณี
 4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายหลังจบระยะเวลาโปรโมชัน ผ่านทางอีเมลของผู้โชคดี และ Facebook : Codashop.TH

ของรางวัล

-ผู้โชคดี 1 ท่าน  รับ ลำโพง JBL Speaker pulse รวม 1 รางวัล
-ผู้โชคดี 3 ท่าน  รับ หูฟัง HyperX Cloud คนละ 1 รางวัล รวม 3 รางวัล
-ผู้โชคดี 10 ท่าน รับ พรแห่งดวงจันทร์ คนละ 1 รางวัล (รวม 10 รางวัล)

หมายเหตุ

 1. กรุณาใส่อีเมลให้ถูกต้องทุกครั้งที่ทำรายการ เพราะทางบริษัทจะใช้อีเมลในการสุ่มผู้โชคดีและประกาศรางวัลทางอีเมล หากใส่ผิดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ลูกค้าทุกกรณี
 2. สิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ถอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 3. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิด ข้อกำหนดและ เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ Codashop หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไขการร่วมรายการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของ Codashop ถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here