โปรโมชั่นพิเศษสุด สำหรับผู้ใช้ Dolfin!! รับโชคสองชั้นเมื่อเติมเกมที่กำหนดที่ Codashopและชำระด้วยDolfin

0
757

 

เมื่อเติมเงินกับ Codashop โดยใช้ช่องทางชำระเงิน Dolfin รับทันทีสิทธิพิเศษสองต่อไปเลย!!

1. Cashback 5% สำหรับลูกค้าทุกท่าน (ในรูปแบบของ Dolfin Bonus) *ดูรายละเอียนเพิ่มเติมที่: https://www.dolfinthailand.com/cashback5/*

2. เมื่อเติมเงิน 100 บาท รับทันทีคูปอง 50 บาทเพื่อใช้ในการเติมเงินขั้นต่ำ 100 บาทกับ Codashop ครั้งต่อไป (เฉพาะเกมที่มีสัญลักษณ์ Dolfin ใสนช่องทางชำระเงินเท่านั้น)

ระยะเวลา: 1 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 2563

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 2563 และเติมเงินเกมบน CODASHOP ตั้งแต่ 100 บาท ระหว่างเวลา 01 น. วันที่ 1 ธ.ค.ถึงเวลา 23.59 วันที่ 31 ธ.ค. 2563 เท่านั้น
 • คูปองแทนเงินสดจะต้องใช้สำหรับการเติมเงินเกมบน CODASHOP ในครั้งถัดไป โดยต้องเติมเงินขั้นต่ำ 100 บาท/เซลส์สลิป
 • ใช้คูปองได้ 1 ใบต่อเซลส์สลิป
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ
 • จำกัดรวม 5,000 สิทธิ์/แคมเปญ
 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับและเมื่อกดใช้คูปอง คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • แคมเปญนี้เป็นหนึ่งในแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่ของดอลฟินวอลเล็ท ซึ่งลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จ (ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือและใส่รหัส OTP ถูกต้อง) และปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญครบถ้วน
 • ในกรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่มากกว่าหนึ่งแคมเปญ ลูกค้ามีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะจากรายการส่งเสริมการขายของแคมเปญล่าสุดที่ลูกค้าเข้าร่วมและทำตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษของแคมเปญสำเร็จ ยกเว้น ในกรณีที่ลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จในแคมเปญใดแคมเปญหนึ่งก่อนแล้ว ลูกค้าจะมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะจากแคมเปญดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องทำตามเงื่อนไขของแคมเปญที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษให้สำเร็จครบถ้วนภายในกำหนดเวลาลูกค้าจึงจะได้รับสิทธิพิเศษ
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก
 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here