เติมเกมสุดฟินที่ Codashop จ่ายแค่ 1 สตางค์ กับ ShopeePay

0
3952

ระยะเวลาโปรโมชั่น

29 ก.ค. 2564 – 4 ส.ค. 2564

ขั้นตอนการร่วมโปรโมชั่น

1.ลูกค้าจะต้องซื้อคูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาทในราคา 1 สตางค์ในแอพพลิเคชั่น Shopee ก่อน และคูปองนี้มีอายุการใช้งาน 7 วัน นับหลังจากวันที่ชำระเงิน (จำกัดสิทธิ์การซื้อคูปอง 1 ครั้ง / ท่าน / วัน)

2.หลังจากลูกค้าซื้อคูปองส่วนลดแล้วสามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดในการใช้จ่ายบนเว็บไซต์ https://www.codashop.com/th-th/ เท่านั้นและลูกค้าจะสามารถใช้คูปองส่วนลดนี้ได้ต่อเมื่อมี ยอดใช้จ่าย 100 บาทขึ้นไป และเลือกช่องทางชำระเงินเป็น ShopeePay เท่านั้น

ตัวอย่างวิธีการซื้อคูปอง

ตัวอย่างวิธีการใช้คูปอง

ในมือถือ

ใน PC

เงื่อนไขการซื้อและใช้คูปอง

1. ระยะเวลาโปรโมชั่น: 29 ก.ค. 2564 – 4 ส.ค. 2564

2. คูปองนี้สามารถใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์บนเว็ปไซต์ https://www.codashop.com/th-th/ และต้องเลือกวิธีการชำระเงินด้วย ShopeePay เท่านั้น

3. เมื่อมูลค่าคูปองต่ำกว่า 0.99 บาท จะไม่สามารถชำระผ่านช่องทางบัตรเครดิต และไม่สามารถตัดเงินผ่านบัญชีธนาคารได้

4. สามารถได้รับสิทธิ์ตั้งแต่เวลา 00.00 ถึง 23.59 ของวันที่บริษัทฯ กำหนด

5. คูปองดังกล่าวจะมีอายุการใช้งาน 7 วัน นับหลังจากวันที่ชำระเงิน

6. สามารถใช้ส่วนลด 50 บาท เมื่อเลือกชำระเงินด้วย ShopeePay ขั้นต่ำ 100 บาท บนเว็บไซต์ https://www.codashop.com/th-th/  คูปองนี้สามารถใช้ได้สำหรับการซื้อที่มียอดตั้งแต่ 100 บาท ขึ้นไป

7. สิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ถอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

8. สามารถใช้ได้กับการชำระเงินในรายการที่กำหนดเท่านั้น

9. สามารถใช้คูปองได้สูงสุด 1 คูปอง / การทำรายการ เท่านั้น

10. จำกัดสิทธิ์การซื้อคูปอง 1 ครั้ง / ท่าน / วัน

11. จำกัดสำหรับ 2000 สิทธิ์แรกเท่านั้น

12. ลูกค้าจำเป็นต้องผูกบัญชี ShopeePay กับ Shopee แล้วเท่านั้น จึงจะสามารถได้รับส่วนลดนี้

13. เมื่อลูกค้าทำรายการสำเร็จจะได้รับส่วนลดภายใน 24 ชม. หลังทำรายการสำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด และสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ “ดีลและคูปองของฉัน” ในแอปพลิเคชัน ShopeePay

14. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิด ข้อกำหนดและ เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ ShopeePay หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด

15. เงื่อนไขการใช้ส่วนลดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

16. ShopeePay ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไขการร่วมรายการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

17. ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของ ShopeePay ถือเป็นที่สุด

18. หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ShopeePay Call Center 02-118-9170

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here