เติมแค่ 100 บ. ก็ได้ลุ้นทั้ง PS5 และ Airpods กับ Codashop Pay Week

0
6399ระยะเวลาโปรโมชั่น
23 สิงหาคม 2564 (09:00) ถึง 31 สิงหาคม 2564 (23:59)

ขั้นตอนการร่วมโปรโมชั่น

1.เมื่อลูกค้าเติมเกม หรือช็อปผลิตภัณฑ์ใด ๆ บนเว็บไซต์ Codashop ครบทุก ๆ 100 บาท จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการสุ่มลุ้นของรางวัล ไม่จำกัดช่องทางชำระเงิน ลูกค้าสามารถเลือกชำระด้วยช่องทางใดก็ได้

2.จะต้องระบุอีเมลทุกคำสั่งซื้อ โดยระบบจะนับจากยอดรวมทั้งหมดที่ท่านสะสมเข้ามา เช่น คุณ A เติมเกม VALORANT 500 บาท และเติมเกม Genshin Impact 300 บาท โดยกรอกอีเมลเดียวกัน คุณ A จะได้รับทั้งหมด 8 สิทธิ์
(สำหรับเศษที่ไม่ถึง 100 บาท จะเป็นการปัดลง เช่น 150 บาท จะได้ 1 สิทธิ์)

3.ลูกค้าจะต้องใส่อีเมลให้ถูกต้องทุกครั้งที่ทำรายการสั่งซื้อ เพราะทางบริษัทจะใช้อีเมลในการสุ่มผู้โชคดีและประกาศรางวัลทางอีเมล หากใส่ผิดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ลูกค้าทุกกรณี

ของรางวัล

ลำดับที่ รายละเอียดของรางวัล
รางวัลที่ 1 Sony Playstation 5 (Digital Edition) 
รางวัลที่ 2 APPLE AirPods with Charging Case
รางวัลที่ 3 APPLE AirPods with Charging Case
รางวัลที่ 4 APPLE AirPods with Charging Case
รางวัลที่ 5 APPLE AirPods with Charging Case

เติมเลย

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 27 กันยายน 2564 ทางอีเมลของผู้โชคดี

หมายเหตุ

  1. ในช่วงเวลากิจกรรม เมื่อเติมเงินเกมหรือซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ บนเว็บไซต์ Codashop ทุกๆ 100 บาทจะได้รับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล (เช่น คุณ A เติมเงิน ROX รวม 3,000 บาท และเติมเกม VALORANT 2,000 บาท คุณ A จะได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลทั้งหมด 50 สิทธิ์)
  2. ยิ่งเติมมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลมาก
  3. กรุณาใส่อีเมลให้ถูกต้องทุกครั้งที่ทำรายการ เพราะทางบริษัทจะใช้อีเมลในการสุ่มผู้โชคดีและประกาศรางวัลทางอีเมล หากใส่ผิดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ลูกค้าทุกกรณี
  4. สิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ถอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
  5. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิด ข้อกำหนดและ เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ Codashop หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
  6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
  7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไขการร่วมรายการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของ Codashop ถือเป็นที่สิ้นสุด
  9. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องนำส่งเอกสารตามที่บริษัทฯร้องขอ เพื่อใช้ในการรับรางวัล

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here