กิจกรรม Codashop Genshin Recipe Country Version เงื่อนไข และรายละเอียด

0
400

กิจกรรม Codashop Genshin Recipe Country Version Contest เงื่อนไข และรายละเอียด

 

genshin-xmas-localdish-th-activity

Codashop Genshin Recipe Country Version Contest เงื่อนไขและรายละเอียด

ส่งภาพของคุณเลย

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องส่งภาพของอาหารในประเทศของคุณที่คล้ายกับเมนูอาหารใน Genshin Impact ด้วยการลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ การเข้าร่วม ที่จัดโดย Codashop. กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดน Codashop และการเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะถือว่าคุณได้รับทราบในเงื่อนไขและรายละเอียดของกิจกรรม
 2. กิจกรรมนี้รวมประเทศ Philippines, Indonesia, Malaysia, Thailand, Cambodia, South Korea, Hong Kong, Taiwan and Brazil และผู้เข้าร่วมจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
 3. กิจจกรมนี้จะเริ่มในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และสินสุดลงในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 หรือที่เรียกว่า”ระยะเวลากิจกรรม” ผู้เข้าร่วมจะต้องส่งภาพเมนูอาหารภายในระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น การส่งภาพที่อยู่นอกเหนือจากระยะเวลากิจกรรมจะไม่ถูกนับว่าเป็นการเข้าร่วม
 4. การเข้าร่วมกิจกรรมทำได้โดย:(1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้อง :
  (a) โพสต์ภาพของเมนูอาหารประจำท้องถิ่น ที่มีความคล้ายคลึงกับเมนูอาหารใน Genshin Impact (โบนัสพิเศษสำหรับภาพอาหารที่คุณปรุงด้วยตัวเอง!!) ลงบนโซเชียลมีเดีย ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube).(b) ติด hashtag #GenshinRecipeTHVersionถ้าคุณเข้าร่วมจากประเทศไทย . hashtags ของประเทศอื่น ๆ ตามด้านล่าง:Indonesia – #GenshinRecipeIDVersion
  Malaysia – #GenshinRecipeMYVersion
  Cambodia – #GenshinRecipeKHVersion
  South Korea – #GenshinRecipeKRVersion
  Hong Kong – #GenshinRecipeHKVersion
  Taiwan – #GenshinRecipeTWVersion
  Brazil – #GenshinRecipeBRVersion
  Singapore – #GenshinRecipeSGVersion(c) ส่งภาพ screenshot  ของโพสต์ของคุณที่เว็ปไซต์กิจกรรมนี้ และกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนในเว็ปไซต์กิจกรรม

  (2) ผู้ที่ทำตามเงื่อนไขถูกต้องทั้งหมดในหน้าเว็ปไซต์กิจกรรม จะถูกนับว่าเป็น”ผู้เข้าร่วมกิจกรรม”

  (3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งภาพได้มากกว่าหนึ่งครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

  (4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รายการเท่านั้น ของรางวัลจากกิจกรรมนี้ทั้งหมดได้แก่ :

  จำนวนผู้โชคดี ของรางวัล
  10 6,480 Genesis Crystals (1 รางวัล / ประเทศ )
  100 Blessing of the Welkin Moon (10 รางวัล / ประเทศ)

  (5) รางวัลจะถูกส่งมอบให้ตาม ID ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรอกไว้ในหน้าเว็ปไซต์กิจกรรม.

  (6) ผลงานทั้งหมดที่ส่งตามที่กำหนดไว้ข้างต้นจะได้รับการยืนยันโดย Codashop และจะนับเป็นผลงานที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล ผู้ชนะจะถูกเลือกโดย Codashop ตามดุลยพินิจของ Codashop แต่เพียงผู้เดียวตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

  50% ความคิดสร้างสรรค์

  50% ความถูกต้องตามโจทย์

  1. ผู้ชนะจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนหลังจบระยะเวลากิจกรรมภายใน 7 วันทำการ  ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน โอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  2. ในการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ ถือว่าผู้เข้าแข่งขันทุกคนได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งสำหรับ Codashop ในการประมวลผล ใช้ และ/หรือโอน (หากจำเป็น) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าแข่งขัน ที่จับในโซเชียลมีเดีย และรูปถ่าย/วิดีโอที่ส่งมาเพื่อจุดประสงค์นี้ การแข่งขันและโปรโมชั่น Codashop Marketing ในอนาคต

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของ Codashop 

1.การตัดสินใจของ Codashop ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้ รวมถึงการเลือกผลงานที่ชนะตามดุลยพินิจของ Codashop ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันผู้เข้าร่วมทั้งหมด คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.Codashop ขอสงวนสิทธิ์ในการ: a) เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือยุติการแข่งขัน; หรือ b) แทนที่ ถอน หรือยกเลิกรางวัลใด ๆ โดยไม่เปิดเผยเหตุผลใด ๆ และไม่มีการชำระเงินหรือค่าตอบแทนใด ๆ

3.ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมทุกคนตกลงที่จะปกป้อง Codashop จากความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดสำหรับการบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมดังต่อไปนี้
a) การมอบรางวัล การยอมรับ การรับ การครอบครอง การใช้หรือการใช้ในทางที่ผิดของรางวัลหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรางวัลที่ได้รับตามการแข่งขัน; หรือ
b) การเข้าร่วมการแข่งขัน หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับรางวัล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาดในการคำนวณการเสีย หรือการทำงานผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใดๆ

4.การตั้งค่าบัญชี Facebook หรือ Instagram และใช้บริการ ผลิตภัณฑ์ หรือคุณสมบัติใดๆ ของ Facebook หรือ Instagram เพื่อวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอัปโหลดเนื้อหาใดๆ บนแพลตฟอร์มเหล่านี้) ผู้เข้าร่วมแต่ละรายต้องรับผิดโดยสมบูรณ์และรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อาจกำหนดโดยแพลตฟอร์มเหล่านี้ และ Codashop จะไม่รับผิดในทางใดทางหนึ่งสำหรับบัญชีและการใช้งานดังกล่าว ความคิดเห็นของคุณเป็นแบบสาธารณะและพร้อมให้ทุกคนที่เข้าชมแพลตฟอร์มเหล่านี้

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here