VALORANT Flash Sale – ลดสะใจ ดีลสุดจริง!

0
189
VALORANT Codashop Flash Sale

รับส่วนลด 100 บ. เมื่อเติมขั้นต้ำ 3,930 VALORANT Points รองรับทุกช่องทางยกเว้น Codacash ตั้งแต่ 11 – 13 ม.ค. 66

ระยะเวลากิจกรรม

ตั้งแต่ 11 ม.ค. 66 – 13 ม.ค. 66

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

  1. ลดทันที 100 บ. เมื่อซื้อ VP มากกว่า 3,930
  2. สิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ถอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
  3. โดยการเข้าร่วมในแคมเปญ ผู้ใช้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญและพร้อมที่จะให้ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแคมเปญ รวมถึงการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง หรือการตัดสินใจใด ๆ ที่ทำโดย Codashop
  4. ในการเข้าร่วมแคมเปญนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้ให้ความยินยอม ในการประมวลผล ใช้ และ/หรือโอน (หากจำเป็น) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วม โซเชียลมีเดีย และรูปถ่ายที่ส่งมาเพื่อวัตถุประสงค์ของแคมเปญนี้
  5. ในกรณีที่บริษัทพบว่ามีการฉ้อโกง การแลกรางวัลในทางที่ผิด หรือกิจกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
  6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไขการร่วมรายการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
  7. ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของ Codashop ถือเป็นที่สิ้นสุด
  8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Codashop

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here