3.3 ช้อปปั๊บ รับคุ้ม ทั้งโบนัสสุดฟิน และลุ้นวิน 2 ต่อ

0
237

3.3 ช้อปคุ้มที่ Codashop

รับโบนัสและลุ้นรางวัลเลย!

ระยะเวลาโปรโมชัน

3 – 23  มี.ค. 2565

เงื่อนไขและรายละเอียดโปรโมชัน

ตั้งแต่วันที่ 3 (09.00 น.) มีนาคม ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2565 (23.59 น.)

 1. โปรโมชันนี้เฉพาะลูกค้าเติม 5 เกมที่ร่วมรายการที่ Codashop และชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทเท่านั้น เกมที่ร่วมรายการได้แก่
  • ONE PUNCH MAN
  • Tales of Gaia
  • MoonForest
  • Piggy Go
  • Bullet Angel
  * ต้องกรอกอีเมลทุกคำสั่งซื้อ
 2. รับโบนัส 30% เมื่อเติมเงิน และชำระด้วยทรูมันนี่วอลเล็ทเท่านั้น โดยโบนัสจะได้รับ ภายใน 48 ชั่วโมง หลังทำการชำระเสร็จสิ้น
  • สำหรับเกม Piggy Go ลูกค้าจะได้รับเป็น โค้ดโบนัสทางอีเมลที่กรอกไว้
 3. ทุกๆการเติม 50 บาทจะได้สิทธิ์ 1 สิทธิ์เพื่อลุ้นโทรศัพท์ Mi 11 Lite โดยแจกเกมละ 3 รางวัล รวม 15 รางวัล
 4. สิทธิ์นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ ถอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 5. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิด ข้อกำหนดและ เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของ Codashop หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนด และเงื่อนไขการร่วมรายการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของ Codashop ถือเป็นที่สิ้นสุดอัตราโบนัสของแคมเปญ
  (โบนัสจะได้รับหลังชำระเงินเสร็จสิ้นภายใน 48 ชั่วโมง)
 • ONE PUNCH MAN:

ราคา ปกติได้ โบนัส% รวมโบนัส รวมทั้งหมดที่จะได้รับ
50 11 10% 1 11 + 1 = 12
190 41 20% 8 41 + 8 = 49
500 107 30% 32 107 + 32 = 139
 • Tales of Gaia:

ราคา ปกติได้ โบนัส% รวมโบนัส รวมทั้งหมดที่จะได้รับ
50 150 5% 7 150 +7 = 157
100 300 10% 30 300 + 30 = 330
150 450 20% 90 450 + 90 = 540
500 1,500 30% 450 1,500 + 450 = 1,950
 • Moon Forest:

ราคา ปกติได้ โบนัส% รวมโบนัส รวมทั้งหมดที่จะได้รับ
50 150 5% 7 150 +7 = 157
100 300 10% 30 300 + 30 = 330
150 450 20% 90 450 + 90 = 540
500 1,500 30% 450 1,500 + 450 = 1,950
 • Piggy Go:
  (โบนัสจะได้รับเป็นโค้ด ทางอีเมลที่กรอกไว้ หากกรอกผิดหรือไม่กรอก จะไม่ได้รับโค้ดโบนัส)
ราคา ปกติได้ โบนัส% รวมโบนัส รวมทั้งหมดที่จะได้รับ จำนวนโบนัสของแต่ละขั้น
60 120 5% 6 120 +6 = 126 50,000
150 320 10% 32 320 + 32 = 332 50,000
320 700 20% 140 700 + 140 = 840 25,000
600 1500 30% 450 1,500 + 450 = 1,950 25,000

 • Bullet Angel:

ราคา ปกติได้ โบนัส% รวมโบนัส รวมทั้งหมดที่จะได้รับ
50 185 5% 9 185 +9 = 194
105 385 10% 38 385 + 38 = 422
300 1,100 20% 220 1,100 + 220 = 1,320
500 1,850 30% 555 1,850 + 555 = 2,405

BUY APP & GAME CREDITS ONLINE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here